Zmiany przepisów dot. wycinki drzew

Share

Obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew, zmniejszenie kar administracyjnych za nielegalną wycinkę a także określenie wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia – to podstawowe zmiany jakie wprowadza znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z dniem 28 sierpnia 2015 roku.

Dotychczas za dokonanie nielegalnej wycinki drzew groziła bezwarunkowa kara w wysokości trzykrotności należnej opłaty. Teraz sankcja została zmniejszona do podwójnej opłaty za usunięcie drzew. Dodatkowo wysokość kary będzie zależeć od okoliczności wycinki i będzie mogła być zmniejszona w niektórych przypadkach.

2014.02.22 022

Przy wydawaniu pozwoleń na wycinkę zrezygnowano z kryterium wieku drzewa na rzecz obwodu pnia. Dotychczas można było wyciąć drzewo bez stosownego zezwolenia jeśli roślina miała mniej niż 10 lat. Teraz nie trzeba będzie uzyskiwać pozwoleń na wycinkę jeśli obwód drzewa (mierzony na wys. 5 cm. od ziemi) nie będzie przekraczał:

35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego

25 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

Dzięki nowym przepisom można także bez zezwolenia usuwać krzewy (niezależnie od ich wieku) z terenów ogrodów przydomowych.

Bez wymaganej zgody będą mogły być także usuwane drzewa podczas prowadzenia akcji ratowniczych przez np. jednostki straży pożarnej.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

foto: RS

Share