Wysłano zaproszenia do składania ofert w przetargach na budowę A2 i węzła Lubelska

Share

Jak informuje GDDKiA, w ubiegły piątek, 30 września br. wysłano zaproszenia do składania ofert w przetargach na budowę węzła „Lubelska” oraz autostrady A2 na odcinku od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Węzeł Lubelska (A2/S2/S17)

W ramach przetargu na projekt i budowę węzła „Lubelska”, który będzie łączył POW (Południową Obwodnicę Warszawy) – S2 ze WOW (Wschodnią Obwodnicą Warszawy) – S17 i autostradą A2, pozytywną weryfikację przeszło 20 firm i konsorcjów, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Termin składania ofert mija 30 listopada br.

Węzeł Lubelska

Węzeł Lubelska będzie węzłem dwupoziomowym a długość budowanego odcinka wynosi ok. 2 km. Jego budowa została zaplanowana na lata 2017-2020.

A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego

W ramach przetargu na projekt i budowę autostrady A2 na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego, wnioski złożyło łącznie 19 firm i konsorcjów. Wszystkie wnioski (dla zadania A złożono 18 wniosków, natomiast dla zadania B – 17) przeszły pozytywną weryfikację a termin składania ofert mija 5.12.2016.  Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do maj 2017 (prace projektowe oraz roboty budowlane) a zakończenia – wrzesień 2020 z możliwością skrócenia do kwietnia 2020 r.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

  • 14,6 km autostrady
  • 2 jezdni po 2 pasy ruchu z rezerwą pod budowę 3 pasa ruchu w przyszłości
  • węzła „Konik”
  • MOP, Obwodu Utrzymania Autostrady
  • urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Inwestycja została podzielona na dwa zadania:

Zadanie A: projekt i budowa autostrady A2 na odcinku od węzła Lubelska do węzła Konik (z węzłem) o długości ok. 5,6 km

Zadanie B: projekt i budowa autostrady A2 na odcinku węzeł „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Miński Mazowieckiego o długości ok. 9 km.

Źródło: GDDKiA

 

 

Share