Zamiast GOKRiS, BOOS, ZUK – GOK, WEKiS i ZWiK

Share

Dobiegła końca reorganizacja Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Z dniem 30 czerwca br. zakończył działalność Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji i Sportu w Wiązownie, który wolą Rady Gminy został rozwiązany. Na jego miejsce powołano Gminny Ośrodek Kultury (GOK). Do końca sierpnia powstanie projekt organizacji i pracy GOK oraz wstępny kalendarz imprez na II półrocze 2007 r. Na sierpień zaplanowano rekreacyjne zajęcia dla dzieci, 8-9 września br. Dni Gminy Wiązowny. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora objęła z dniem 1 lipca br. Pani Mirella Żurawska. Pani Mirella posiada wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju kultury, poparte gruntowym wykształceniem. Pełna energii i zapału do pracy. Wraz z mężem i dwójką dzieci mieszka w Wiązownie.

Również 30 czerwca br. uległa likwidacji jednostka budżetowa – Zakład Usług Komunalnych Wiązownie. Wszystkie sprawy związanie z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków, przejął nowo utworzony zakład budżetowy o nazwie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK). Dyrektorem ZWiK jest Pan Janusz Chaber, który wygrał konkurs na to stanowisko. Zakład swoją siedzibę ma na ul. Boryszewskiej 2 w Wiązownie. W jego władaniu będą wszystkie stacje uzdatniania wody (SUWy), sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz oczyszczalnia ścieków w Emowie. Zakład przejmie także od referatu zajmującego sie inwestycjami w Urzędzie Gminy wydawanie warunków technicznych na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
Sprawami, które do tej pory prowadził ZUK, a które nie weszły w kompetencje ZWiKu, zajmie się Wydział Techniczny (WT) w Urzędzie Gminy. W skład WT wchodzą wyłonieni w konkursach, naczelnik – Jerzy Pilchowski (prawdopodobnie rozpocznie pracę od 15 lipca), oraz inspektor ds. infrastruktury technicznej Zbigniew Giruć, w WT będzie pracować również Pan Jan Sójka, a gospodarką komunalną zajmować sie będzie jak dotychczas Pani Danuta Sierpińska, byli pracownicy ZUK. Pełny zakres działania WT osiągnie po całkowitym przejęciu wszystkich spraw po ZUKu i po osiągnięciu pełnej obsady etatowej.

W miejsce zlikwidowanego z dniem 30.06.2007r. Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Malcanowie, powstał Wydział Edukacji Kultury i Sportu (WEKiS) w UG. Naczelnikiem wydziału jest Pani Renata Mroczkowska. Do czasu przeprowadzenia remontu niektórych pomieszczeń w UG, miejscem pracy WEKiS będzie nadal budynek w Malcanowie. Od 20 sierpnia przystąpi do wykonywania swoich obowiązków Pani Monika Sokołowska, która wygrała konkurs na stanowisko inspektora do spraw kultury i sportu w WEKiS. Będzie się zajmować wszystkimi sprawami związanymi z działalnością sportową, a w szczególności wspieraniem klubów sportowych w ich działalności, pomocą w pisaniu wniosków o dotacje z zakresu sportu i rekreacji, a także poszukiwaniem dotacji na infrastrukturę sportową. Pomocą w składaniu wniosków o dotacje na działalność sportową wspieraną przez gminę i rozliczanie klubów z tych dotacji. Do jej obowiązków należeć będzie również koordynowanie i ścisła współpraca z GOKiem, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury.

J.Budny

źródło: wiazowna.pl

Share