Zakończono modernizację SUW w Majdanie i w Lipowie

Share

Modernizacja SUW Majdan polegała na rozbudowaniu budynku, zmianie technologi uzdatniania wody i wymianie wszystkich urządzeń ciągu technologicznego na dostosowane do nowych potrzeb i zwiększające wydajność stacji. Ponadto dobudowano dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej. Łączny koszt tej inwestycji zamknął się kwotą około 2.500.000 zł i dał efekt w postaci poprawy jakości wody i zwiększenia wydajności stacji o 100%.

Modernizacja SUW w Lipowie polegała na dostawieniu nowego filtra łącznie z osprzętem i systemem regulacji automatycznej, który zwiększy możliwości SUW- u o 50 %. Łączne koszty tej inwestycji to około 230.000zł.

Wykonanie tych inwestycji było warunkiem koniecznym do zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy w ciągu całego roku. W przypadku nie wykonania wskazanych modernizacji należało się liczyć z przerwami w dostawach wody nie tylko w okresie letnim. Stan dostarczanej wody również ulegałby pogorszeniu.

Wykonanie modernizacji SUW Majdan było warunkiem koniecznym aby możliwe było wybudowanie wodociągu w Zakręcie.

Jedna część Zakrętu jest już zwodociągowana. Druga część jest zaprojektowana i zostało już wydane pozwolenie na budowę. Kolejna część jest w tej chwili projektowana. Do zaprojektowania została jeszcze ostatnia część miejscowości Zakręt. Prace przygotowawcze w tym zakresie już trwają i do końca roku zostaną zlecone. Wybudowanie brakującej sieci wodociągowej w Zakręcie planowane jest do końca 2009 r. w dwóch etapach: pierwszy zakończy się w połowie roku a drugi do końca października.

Inwestycje modernizacji w SUW- ach pozwoliły również na czasowe wyłączenie SUW Wiązowna. Po uzyskaniu pewności, że system zasilania sieci wodociągowej Wiązowna z SUW Lipowo i SUW Majdan spełnia wszelkie niezbędne parametry planowane jest definitywne wyłączenie SUW Wiązowna w połowie 2009 r. (w Wiązownie była najbardziej zanieczyszczona woda w gminie i proces uzdatniania był trudny i bardzo drogi).

Dyrektor ZWiK
Janusz Chaber

źródło: wiazowna.pl

Share