Wraca pomysł na targowisko w Wiązownie

Share

Kilka dni temu na naszej stronie „facebookowej”, w dyskusji dotyczącej pawilonu GS, Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny przyznał, że Gmina planuje wystąpić o środki zewnętrzne na budowę targowiska w miejscu starej, wyłączonej stacji uzdatniania wody w Wiązownie, tuż za pętlą autobusową przy ul. Lubelskiej.

2016.02.17
Pętla autobusowa w Wiązownie, 18.02.2016, foto: RS

Pomysł budowy placu targowego w tej okolicy nie jest całkowicie nowy. Na początku listopada 2010 roku, pod koniec kadencji wójta Marka Jędrzejczaka, na jednym ze spotkań z wyborcami KWW Wspólnoty Samorządowej przedstawiono m.in. koncepcję zespołu pawilonów handlowych właśnie w tej lokalizacji.

Koncepcja zespołu pawilonów handlowych
Koncepcja zespołu pawilonów handlowych przedstawiona na spotkaniu wyborczym KWW Wspólnota Samorządowa, 8.11.2010 roku, foto:RS

W grudniu 2010 roku KWW Wspólnota Samorządowa wybory na wójta przegrała i pomysł na budowę targowiska został zarzucony. Nowo wybrana wójt Anna Bętkowska nie podchwyciła tej koncepcji. Teraz, kiedy Janusz Budny został gospodarzem Gminy, temat zagospodarowania terenu w okolicy pętli autobusowej w Wiązownie – wraca.  W dniu 23 lutego br., na najbliższej sesji Rady Gminy, wiązowscy radni będą głosować m.in nad projektem uchwały, w której wójt wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na poczet wprowadzonego do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn „Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych” w związku z planowanym przez Gminę Wiązowna złożeniem wniosku o dofinansowanie na budowę targowiska w ramach perspektywy finansowej PROW 2014-2020.

Mieszkańcy wydają się być przychylni temu pomysłowi, o czym mogą świadczyć komentarze i polubienia w dyskusji na FB. W najbliższych latach powstaną w okolicy duże centra handlowe i tylko dobrze zorganizowany drobny, lokalny handel, oferujący produkty świeże, ekologiczne będzie miał rację bytu. Takie targowiska z powodzeniem funkcjonują w Otwocku czy Mińsku Mazowieckim. Może uda się też w Wiązownie?

Targowisko w Otwocku
Targowisko w Otwocku, foto:RS

Aktualizacja: 9 września 2016 roku na tablicy Ogłoszeń i Obwieszczeń Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownie, zostało zamieszczone Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie targowiska, w tym:

  • budowie budynku handlowego składającego się z części socjalno-technicznej z sanitariatami, części handlowej zamkniętej, części handlowej otwartej – wiaty,
  • budowie parkingu do 50 miejsc postojowych wraz z wewnętrznym układem drogowym,
  • wewnętrznej linii oświetlenia terenu, terenów utwardzonych,
  • wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej
  • niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ew. 200/4 (ul. Ogrodowa), 200/3 (teren przy pętli autobusowej) i części działki nr ew. 200/1 położonych w obrębie geodezyjnym 21 – Wiązowna Gminna, gmina Wiązowna*
źródło: http://wiazowna.e-mapa.net/
źródło: http://wiazowna.e-mapa.net/

*http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=372519

foto: RS

Share