Więcej za wodę, mniej za ścieki, podatek od nieruchomości bez zmian

Share

kranik

Podczas ostatniej sesji RG, wiązowscy radni zatwierdzili przyszłoroczną taryfę określającą ceny za dostarczaną wodę i odbierane ścieki przez ZWiK w Wiązownie. Mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Wiązowny zapłacą w przyszłym roku 3,09 zł za 1 m3  (wzrost o 0,04 zł/m3 w porównaniu z rokiem bieżącym). Przy czym rodziny wielodzietne (3 i więcej dzieci ) będą mogły liczyć na dopłatę ze strony Gminy do każdego m3 w wysokości 0,77 zł. Woda dla osób niezameldowanych będzie kosztować 4.98 zł/m3. Tu wzrost w porównaniu z rokiem 2015 wyniesie 0,72 zł/m3.

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r

Taryfowa grupa odbiorców Cena za m3 (brutto) Opłata abonamentowa
I (Gospodarstwa domowe (mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Wiązowna), gminne obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne oraz woda do celów przeciwpożarowych) 3.09 zł 5,12 zł
II (Gospodarstwa domowe (mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Wiązowna) – rodziny wielodzietne) 2,32 zł (po dopłacie) 5,12 zł
III (Odbiorcy pozostali (w tym mieszkańcy niezameldowani na terenie gminy Wiązowna), woda bezpowrotnie zużyta (np. do podlewania ogrodów)) 4,98 zł 5,12 zł
IV (Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający
wodomierzy o Ø większym niż 3/4 ” do 2”)
6,00 zł 11,50 zł
V (Prowadzący działalność gospodarczą oraz pozostali odbiorcy używający
wodomierzy o Ø większym niż 2″)
6,00 zł 17,90 zł

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca odprowadzania ścieków na okres od dnia
1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Taryfowa grupa odbiorców Cena za m3 (brutto) Opłata abonamentowa
I (Gospodarstwa domowe (mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Wiązowna), gminne obiekty użyteczności publicznej, produkcja rolna – hodowla i chów zwierząt, uprawy roślinne oraz woda do celów przeciwpożarowych) 8,55 zł 5,12 zł
II (Dostawcy pozostali) 11,34 zł 5,12 zł
III (Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe) 12,70 zł 12,96 zł

 

Podczas XVI Sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się 30 października br., radni podjęli także uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2016 r. Stawki podatku od nieruchomości pozostaną w wysokości obowiązującej w 2015 r natomiast stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdów podlegających opodatkowaniu będą niższe.

Share