Gmina Wiązowna placem budowy

Share

W najbliższych latach, mieszkańcy gminy Wiązowna zmierzą się z dużymi utrudnieniami w dojeździe do swoich miejscowości. Wiązowna i okolice staną się wielkim placem budowy. Najbardziej uciążliwa będzie budowa S17 i dużych węzłów drogowych. Jeśli dodamy to tego budowę POW, A2 i dwóch centrów handlowych a także planowaną modernizację drogi kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Lublin to za jakiś czas dojazd do Wiązowny może się okazać nie lada wyzwaniem.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

Budowa S17

od w. Lubelska (bez węzła) do Garwolina 
Prace w terenie w latach 2017-2019

Umowy na realizację tej inwestycji zostały podpisane pod koniec stycznia br. Za budowę odcinka na terenie gminy Wiązowna odpowiada Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Zgodnie z umową wykonawcy mają 34 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych) na oddanie inwestycji do użytkowania.

Projekt dwujezdniowej drogi o nawierzchni wykonanej w technologii betonu cementowego, po trzy pasy ruchu do węzła Wiązowna II, a dalej po dwa pasy w każdą stronę aż do końca odcinka, powinien powstać pod koniec tego roku (w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy). Rozpoczęcia prac budowlanych należy się spodziewać w pierwszej połowie 2017 roku, po ok. 5 miesiącach po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nową ekspresówką pojedziemy w połowie 2019 roku.

Plan orientacyjny
Koncepcja programowa. Na mapie nie zaznaczono węzła Wiązowna I, który zgodnie z informacją podaną na stronie GDDKiA powstanie w ramach inwestycji.

Budowa S2 (POW)

(od w. Puławska do w. Lubelska) w tym budowa mostu południowego
Prace w terenie w latach 2017-2020

Umowy na realizację tej inwestycji zostały podpisane na początku grudnia 2015 roku. Za budowę odcinka na terenie gminy Wiązowna odpowiada Warbud S.A (odcinek długości ok. 7,45 km od w.Wał Miedzeszyński do w. Lubelska (bez węzła) z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym). Zgodnie z umową wykonawca ma 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na oddanie inwestycji do użytkowania. Co oznacza, że nową ekspresówką pojedziemy pod koniec wakacji 2020 roku, a pierwsze prace w terenie rozpoczną się w 2017 roku.

źródło: pulawska-lubelska.pl
źródło: pulawska-lubelska.pl

Budowa S17 (fragment WOW)

od Zakrętu do węzła Lubelska + węzeł Lubelska
Prace w terenie prawdopodobnie od 2017/2018-?

Inwestycja jest w postępowaniu przetargowym, nie znany jest czas rozpoczęcia prac budowlanych. W czerwcu 2015 roku GDDKiA poinformowała, że rusza przetarg na zaprojektowanie i budowę węzła Lubelska a w październiku 2015, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S17 relacji Zakręt – węzeł Lubelska złożyło 20 chętnych.

Wg koncepcji programowej węzeł Zakręt będzie trzypoziomowy. DK2 zostanie poprowadzona w poziomie -1, w tzw. „wannie szczelnej” a droga ekspresowa S17 (na tym odcinku tzw. WOW) estakadą (poziom +1). Relacje skrętne (również z możliwością jazdy na wprost) będą realizowane na skrzyżowaniu typu rondo, zlokalizowanym na poziomie terenu (poziom 0). W rejonie węzła przewidziano budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Koncepcja programowa, źródło: www.s17-zakret-lubelska.com.pl
Koncepcja programowa, źródło: www.s17-zakret-lubelska.com.pl

Według koncepcji programowej węzeł Lubelska będzie dwupoziomowy  i będzie miał około 2 km długości.

Koncepcja programowa, źródło: www.siskom.waw.pl
Koncepcja programowa, źródło: www.siskom.waw.pl

Budowa A2

od w.Lubelska do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego
Prace w terenie prawdopodobnie od 2017/2018-?

Inwestycja w postępowaniu przetargowym, nie znany jest czas budowy. W październiku 2015 roku ogłoszono przetarg a 12 listopada 2015, GDDKiA poinformowała, że wnioski w ramach przetargu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego złożyło łącznie 19 firm i konsorcjów.

A2
Plan orientacyjny, źródło: a2-lubelska-minsk.pl/

CH Góraszka (Góraszka Kolorowe Życie)

logo

14 grudnia 2015 r., Wójt Gminy Wiązowna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Centrum Handlowo-Usługowe Góraszka. Na dzień dzisiejszy brak oficjalnych informacji o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Na stronie FB inwestora podana data: 2018 (prawdopodobnie dotyczy terminu otwarcia centrum). Strona internetowa inwestycji:  auchangoraszka.pl.

CH Duchnów

Realizowane przez Rank Progress SA. Centrum Warszawa-Wschód. Brak oficjalnych informacji o stanie realizacji inwestycji. Strona internetowa inwestycji: rankprogress.pl

Inwestycje drogowo-kolejowe planowane w sąsiedztwie gminy Wiązowna

Modernizacja DW 801

Budowę drogi wojewódzkiej nr 801 (odcinek o długości około 4 km) oraz rozbudowę drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km wpisano na listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.  Inwestycja w przeważającej części będzie realizowana na terenie dwóch gmin: Karczew i Sobienie Jeziory. Krótsze odcinki będą modernizowane na terenie gmin: Józefów i Otwock. Wiosną 2016 roku rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od ul. Wyszyńskiego w Józefowie aż do zjazdu do Otwocka i ul. Górczewskiej.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin – Dorohusk.

Modernizacja linii na odcinku Warszawa – Lublin została wpisana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2023. Według informacji podanych przez Centrum Zrównoważonego Transportu zlikwidowane zostaną skrzyżowania naziemne na odcinku od Warszawy do Otwocka. Wszystkie przedwojenne przystanki na odcinku Warszawa – Otwock prawdopodobnie zostaną zachowane*  W Warszawie planowany jest nowy przystanek Warszawa Wiatraczna, przesunięcie przystanku Warszawa Gocławek do ul. Marsa ze schodami na wiadukt, dodatkowo na wysokości ul. Korkowej zbudowanie przejścia podziemnego dla pieszych. Przewidziano nieznaczne przedłużenie układu czterotorowego do stacji Warszawa Wawer, dalej dwa tory z ruchem dalekobieżnym przez Otwock. Prędkość maksymalna na odcinku Warszawa – Otwock ma wynosić 120 km/h.  Jednotorowy odcinek Otwock – Pilawa zostanie rozbudowany do dwóch torów. Na stacji Celestynów wprowadzony ma być tor dodatkowy pomiędzy torem 1 i 2, dzięki czemu odstawienie pociągu do wyprzedzenia nie będzie kolidować z ruchem na drugim torze. Max. prędkość pociągów na odcinku od Otwocka do Lublina wyniesie 160 km/h.

W grudniu 2015 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na roboty budowlane na odcinku Otwock – Lublin.  Prace modernizacyjne będą prowadzone w latach 2017 – 2020. Już wiadomo, że będzie się to wiązało z ogromnymi utrudnieniami. PKP Polskie Linie Kolejowe planują całkowicie wstrzymać ruch podczas modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin. Podczas przerwy w ruchu pociągów wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza autobusowa.

Budowa S17  (fragment WOW)

od w. Drewnica do w.  Zakręt (bez węzła)

Inwestycja w przygotowaniu / planowana. Z powodu odwołań Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wygasił na tym odcinku Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). W dniu 2 lipca 2015 roku złożony został wniosek o ponowne wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka. Na mapie GDDKiA przestawiającej stan inwestycji drogowych na dzień 1.02.2016, odcinek S17 w. Drewnica – w. Zakręt określony został mianem zadania planowanego, ujętego  w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku.)

*Kurier Kolejowy: Centrum Zrównoważonego Transportu: Jest plan modernizacji linii Warszawa-Lublin

Opracowanie: J. Filimonow

Share

Jedna myśl nt. „Gmina Wiązowna placem budowy