Wariant samorządowy drogi S17

Share

Zgodnie z opracowaną koncepcją proponuje się następujące korekty:

Wiązowna i Emów:
a) nieznaczne pogłębienie i poprowadzenie łuku drogi w sposób kompromisowy pomiędzy prezentowanymi w maju br. wariantami nr 1 i 2,
b) ominięcie obiektu gastronomicznego „Zajazd u Mikulskich”,
c) poprowadzenie drogi na wysokości istniejącego włączenia drogi nr 721 przez teren oczyszczalni ścieków i teren firmy „LINK”, na którym znajduje się budynek w stanie surowym, z wariantowym przesunięciem węzła z drogą nr 721 w kierunku północnym, przy czym droga nr 721 powinna omijać istniejący naprzeciwko oczyszczalni ścieków budynek mieszkalny.

Radiówek, Żanęcin, Rudka:
1) pełne zachowanie w aktualnym stanie pasa lasu chroniącego Osiedle Radiówek od drogi nr 17 i tym samym nie przybliżanie dróg poza przebieg dotychczasowej jezdni;
2) przesunięcie drogi S-17 na wysokości Os. Rudka na zachodnią stronę istniejącej drogi nr 17;
3)  ominięcie obiektu przemysłowego „DAKOMA” (po stronie zachodniej);
4) Usytuowanie nowej trasy S-17 od m. Gródek do obiektu „DAKOMA” po stronie wschodniej (w jak najbliższej odległości od istniejącej drogi nr 17).

Uzasadnienie:
Zdaniem zainteresowanych środowisk mieszkańców, na przedmiotowym odcinku drogi, nie występują, żadne, racjonalne przeszkody w zrealizowaniu wskazanych oczekiwań społeczności dotkniętych sąsiedztwem i uciążliwościami rozbudowy drogi S-17. Przeprowadzone symulacje projektowe potwierdzają zgodność proponowanego rozwiązania z wymogami technicznymi. Ingerencja przyrodnicza została ograniczona do minimum i dotyczy strefy skraju lasu nie podlegającego specjalnej ochronie przyrodniczej, zdegradowanego sąsiedztwem drogi krajowej oraz zdemontowanymi elementami infrastruktury.”

Wola Ducka
Postuluje się odsunięcie drogi poza teren firmy „Pazio-Beton” przy węźle z drogą 01216, za lasem i przy składowisku odpadów.

Uzasadnienie:
Powyższe rozwiązanie jest satysfakcjonujące i akceptowane przez większość społeczeństwa lokalnego, nie powoduje wyburzeń domostw i obiektów przemysłowych, pozwala na zagospodarowanie terenów nie nadających się do użytkowania ze względu na sąsiedztwo wysypiska.

źródło: wiazowna.pl

Share