W Radiówku powstanie park gminny

Share

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Wiązowna, radni podjęli uchwałę w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w Radiówku. Teren pokryty drzewostanem o charakterze leśnym znajduje się w środku osiedla i należy do gminy Wiązowna.

Radiówek

Uznanie go za park gminny umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne dla zagospodarowania tego terenu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców osiedla. W nowej perspektywie unijnej są przeznaczone środki na ten cel. Dotychczasowe plany ustawienia wzdłuż wydeptanych ścieżek ławek czy wybudowanie obiektów tzw. małej architektury były trudne do zrealizowania z uwagi na leśny charakter terenu oraz brak przepisów umożliwiających utworzenie parku.

Za inicjatywą utworzenia parku gminnego i nadania mu nazwy „Park Gminny w Radiówku im. Georga Bidwella” opowiedzieli się mieszkańcy tej miejscowości. 16 sierpnia br. podczas zebrania wiejskiego dokonali zmiany w podziale środków sołeckich na rok 2015 i rozdysponowali fundusz sołecki na rok 2016. Z funduszy dostępnych w roku bieżącym zostanie wykonany projekt zagospodarowania parku, natomiast cała kwota 16 350,04 z funduszu sołeckiego na rok 2016 pozostanie w budżecie gminy jako wkład własny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Projekt stosownej uchwały złożył radny Rafał Nejman.

mapa_park_w_radiowek
Załącznik do Uchwały RG Wiązowna

Dodatkowo utworzenie parku gminnego ochroni teren wewnątrz osiedla przed zabudową, co nie pozostaje bez znaczenia dla mieszkańców osiedla. Swego czasu władze gminy z ówczesnym wójtem Stanisławem Boguckim planowały teren sprzedać, dokonując wcześniej jego podziału na mniejsze działki, co spotkało się z ostrym sprzeciwem ze strony mieszkańców Radiówka.

Wraz z uchwałą przyjęty został Regulamin korzystania z Parku Gminnego w Radiówku im. G. Bidwella.

Dlaczego imienia Georga Bidwella? Mieszkańcy Radiówka chcieli upamiętnić tego znanego pisarza angielskiego, dyrektora  British Council, który dużą część życia mieszkał w Polsce, w tym przez kilka lat właśnie na osiedlu w Radiówku (1956-1960). Propozycję mieszkańców zaaprobowała córka pisarza.

O pisarzu, jego życiu i twórczości można przeczytać w najnowszym numerze Głosu Radiówka, dostępnym na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Radiówka: www.e-radiowek.pl

JF

Źródło: e-radiowek.pl,
Foto: BF

Share