VIII Sesja RG Wiązowna – zaproszenie

Share
Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Wiązowna, która odbędzie się w dniu 27 marca 2007r. (wtorek) o godz.17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w/s:
1)reasumpcji uchwały nr 26/VI/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2007r. w/s uchwalenia budżetu Gminy Wiązowna na rok 2007,
2)likwidacji Biura Obsługi Oświaty Samorządowej działającego na terenie Gminy Wiązowna,
3)likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji i Sportu w Wiązownie ,
4)akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie,
5)utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie,
6)zmian w budżecie gminy na 2007r.
7)planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy na 2007r.
8)przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsze”
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady.

Przewodnicząca Rady
Magdalena Łukomska

źródło: wiazowna.pl

Share