Trzy warianty przebiegu S17 tematem nr 1 w Gminie Wiązowna

Share

W dniu 7 maja 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne mieszkańców gminy Wiązowna w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dla której biuro projektowo-konsultingowe EUROSTRADA opracowało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi krajowej nr 17 do paramentrów drogi ekspresowej. Celem opracowania jest ogólne przedstawienie możliwych wariantów przebiegu trasy i ma pomóc Inwestorowi w wyborze wariantów najbardziej optymalnych, celem ich uszczegółowienia w dalszych pracach projektowych. EUROSTRADA działając z upoważnienia GDDKiA zwróciła się o wyrażenie opinii, uwag i sugesti do przedstawionego opracowania, ktore umożliwią przeanalizowanie ich i uwzględnienie w opracowaniu.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze deklaracje Wójta zmierzające w kierunku programu „Przejrzysta Polska”, zostały zorganizowane powszechne konsultacje społeczne umożliwiające po raz pierwszy wypowiedzenie się mieszkańców w przedmiotowej sprawie na tak szeroką skalę.
Spotkanie miało się odbyć w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wiązownie, lecz ze względu na bardzo wysoką frekwencję, przeniesiono je na dziedziniec szkoły.
Podczas zebrania projektanci z firmy Eurostrada zaprezentowali w formie multimedialnej przebieg trzech zaprojektowanych wariantów.
Po wstępnej analizie poszczególnych przebiegów rozpoczęła się ożywiona dyskusja na temat planowanej inwestycji. Mieszkańcy mieli okazję przedstawić swoje argumenty za lub przeciw planowanym wariantom, a przede wszystkim mogli zadawać pytania. Nie na wszystkie pytania można było uzyskać jednoznaczne odpowiedzi. Wiele ciekawych pytań zostało zadanych przedstawicielom EUROSTRADY. Zebranie trwało ok. 2 godz., a na zakończenie zebrani mieli możliwość określenia, za którym wariantem opowiadają się, wpisując się na listę. Łącznie 621 osób wyraziło swoją opinię. 52 osoby opowiedziały się za wariantem nr 1, 555 za wariantem nr 2, a za wariantem nr 3 było 14 osób. Co wskazuje, że 88 % zebranych poparło wariant II.
Spotkanie konsultacyjne w Wiązownie nie było pierwszym, zwołanym w tej sprawie. Już 1 maja br. spotkali się mieszkańcy Stefanówki, którzy sformułowali bardzo ciekawe wnioski i przedstawili je na piśmie Wójtowi. Spotykali się również mieszkańcy Glinianki I oraz Wiązowny Kościelnej. Na zebraniu w Wiązownie Kościelnej było ponad 120 osób i protokół z wnioskami oraz sugestiami trafił do Urzędu Gminy.
Na prośbę Wójta, nadal spływają opinie, wnioski i protesty. Są wśród nich ciekawe, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, które posłużą w formułowaniu stanowiska Gminy Wiązowna.

J. Budny

źródło: wiazowna.pl

Share