Trwa informatyzacja UG

Share

Rada Gminy Wiązowna, na wniosek naczelnika WAiSO, poparty przez Wójta i Skarbnika, zwiększyła ilość środków finansowych na informatyzację Urzędu w bieżącym roku, z 30 tys. zaplanowanych w budżecie do 62 tys. Dzięki temu sukcesywnie będą wymieniane najbardziej przestarzałe komputery na nowe jednostki, a w tych, w których to możliwe, zwiększona zostanie wydajność. Nowe komputery umożliwiły zakup nowych aplikacji o wysokich wymaganiach sprzętowych przyspieszających znacznie obsługę mieszkańców (m.in. w USC, ewidencji ludności, rejestr wyborców, itp.).
Podwojono ilość stanowisk posiadających dostęp do Internetu i wprowadzono Intranet (w trakcie testowania) do przesyłania wewnętrznej korespondencji pomiędzy wydziałami, referatami i stanowiskami pracy.

Strona internetowa Gminy zyskała nową szatę graficzną, trwają prace nad jakością merytoryczną Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

źródło: wiazowna.pl

Share