Tomasz Grzybowski gminnym koordynatorem sportu szkolnego

Share

Jak dowiadujemy się z opublikowanego dzisiaj w BIP , Zarządzenia Wójta nr 13.25.2015 z dnia 29.01.2015r., Tomasz Grzybowski, związany z GKTS Wiązowna, został gminnym koordynatorem sportu w szkołach na terenie gminy Wiązowna. Funkcję będzie pełnił od 2 lutego br. do 31 grudnia 2016r.

Do zadań gminnego koordynatora sportu szkolnego będą należeć:

  1.  Koordynacja działań w sporcie szkolnym na terenie gminy Wiązowna.
  2. Popularyzowanie wszelkich form sportu na rzecz zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiązowna.
  3. Opracowanie Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych w oparciu o kalendarz imprez powiatowych oraz niektórych imprez województwa mazowieckiego.
  4. Powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów poprzez rozsyłanie Kalendarza Imprez Sportowych.
  5. Zabezpieczenie we współpracy z Oświatą Gminną dowozu dzieci na zawody.
  6. Współpraca z władzami samorządowymi, oświatowymi, dyrektorami szkół.
  7. Opracowanie i przekazanie do wiadomości publicznej komunikatów końcowych z przeprowadzonych zawodów.
  8. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z działalności koordynatora sportu na rzecz dzieci i młodzieży.

Zarządzenia Wójta nr 13.25.2015 z dnia 29.01.2015r

 

Tomasz Grzybowski

foto: Wiazowna.info.pl

Share