Szkoła w Malcanowie wczoraj i dziś

Share

Już w najbliższą niedzielę, 30.08.2015, oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej w Malcanowie. Na razie malcanowska placówka jest na przysłowiowym rozruchu i z planowanych oddziałów 0-III powstaną dwie klasy pierwsze i dwie klasy drugie.

Szkoła w Malcanowie
lipiec 2015, foto: BF

Na przyszły rok szkolny przewidziano w zmodernizowanej i rozbudowywanej szkole w Malcanowie otwarcie oddziałów 4-6.

lipiec 2015, foto: BF
lipiec 2015, foto: BF

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiązownie modernizacja starego budynku kosztowała Gminę 4 mln złotych a budowa kolejnego skrzydła szkoły i pełnowymiarowej hali sportowej pochłonie następne osiem milionów. Gminne władze zapewniają, że nowa placówka w ciągu najbliższych kilku lat, po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji, będzie najnowocześniejszą i najbardziej przyjazną szkołą w gminie Wiązowna.

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Malcanowie

1925 – otwarcie szkoły powszechnej w Malcanowie. Był to budynek drewniany z charakterystyczną werandą i ocembrowaną studnią w podwórzu, stojący pośrodku wsi, przy głównym gościńcu (dziś ul. Mazowiecka), z nauczycielką – Mieczysławą Książkową

1929 – nauczycielką w Malcanowie zostaje Maria Radzymińska, która otrzymuje tu posadę przeniósłszy się z Białostocczyzny. Szkoła staje się ośrodkiem życia kulturalnego wsi. W Malcanowie rozpoczyna działalność przyszkolne Koło Młodzieży.

Tak malcanowską szkołę opisuje w swojej autobiograficznie książce „Podróż do początku” (wyd. 1998) – Józefa Radzymińska, siostra Marii*:

„Mieszkaliśmy w budynku szkolnym, stojącym pośrodku wsi. Był duży, drewniany, z gankiem obrośniętym powojami (…) Czteroklasowa szkoła, dotąd dość zaniedbana, została przez moją siostrę szybko postawiona na dobrym poziomie. Pamiętam, że odbyła się tu „Wzorcowa lekcja praktyczna”, co było swego rodzaju uroczystością i spowodowało zjazd nauczycielstwa z okolicznych wsi. (…) Obszerna izba szkolna służyła również na zabawy i przedstawienia urządzane przez dorastającą młodzież, którą skupiała na zajęciach świetlicowych moja siostra, zakładając w Malcanowie Koło Młodzieży. (…) Szkoła stała się centrum życia wioski”

1938 – posadę nauczyciela w malcanowskiej szkole obejmuje Marian Mazowiecki, pedagog, oficer rezerwy piechoty WP.

1940-44 – tajne nauczanie w szkole w Malcanowie; sierpień-listopad 1944 – w szkole stacjonują funkcjonariusze NKWD.

1950 – w malcanowskiej szkole rozpoczyna pracę Genowefa Weraks. Naukę religii prowadzi Apolonia Bogucka.

1959 – kierownikiem szkoły w Malcanowie zostaje Marian Skorupka. Zespół pedagogiczny tworzą: Marta Skorupka, Janina Cacko, Leokadia Siwek, Władysław Brewczyński i Apolonia Bogucka.

1960 – Budowa nowej, murowanej szkoły w Malcanowie

Budynek szkoły w Malcanowie przed modernizacją, foto: RS
Budynek szkoły w Malcanowie przed obecną modernizacją i rozbudową, foto: RS

Zgodnie z nową ustawą oświaty, w 1966 roku wprowadzono w Malcanowie 8-klasową szkołę podstawową. Do kadry pedagogicznej dołączają: Mirosława Wilewska, Aleksandra Bek, Danuta Michalczuk, Lilia Pielach i Maria Majkowska

1969/1970 – kierownikiem szkoły w Malcanowie, po służbowym przeniesieniu Mariana Skorupki do Wiązowny, zostaje Roman Janikowski. Pracę w szkole rozpoczyna Danuta Ruszkowska i Janina Kaczmarczyk. Roman Janikowski organizuje szkołę podstawową wieczorową dla dorosłych oraz w ramach robót ręcznych wprowadza uprawę przyszkolnej działki. Powstaje drużyna harcerska i zuchowa prowadzona przez Lilię Pielach. Harcerze wyjeżdżają na wycieczkę do Zakopanego

1970/1971 – szkołą kieruje Janina Ragus, a w 1972/1973 – Czesław Grzyb, który zabiega o to, aby jak najwięcej uczniów kończących szkołę podstawową wybierało szkoły średnie. W 1972 i 1973 roku ok. 60% uczniów dostaje się do szkół średnich.

1973 – 1975 – nowym kierownikiem szkoły zostaje Zygmunt Niewiadomski. W szkole pracują: Mieczysław Mikuta, Marian Sierpień, Janina Makowska, Lilia Kabat i Maria Laskus. Rozwija się harcerstwo.

1975 – dyrektorem szkoły w Malcanowie zostaje Romuald Sekulski.

1976 – reorganizacja oświaty na terenie gminy. Na skutek niżu demograficznego następuje obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły w Malcanowie. Utworzenie punktu filialnego SP w Wiązownie. Dzieci starsze muszą dojeżdżać do Wiązowny (pod opieką nauczyciela tzw,. dryndą) a w Malcanowie zostają klasy 0-3. Początkowo łączone lekcje są prowadzone przez jednego nauczyciela – Marię Sekulską. Wkrótce do szkoły wraca Romuald Sekulski a następnie do grona pedagogicznego w Malcanowie dołącza absolwentka szkoły – Bogumiła Siwek Majewska. W tym czasie dyrektorem szkoły w Malcanowie jest Maria Sekulska.

1982-1986 – współpraca z francuską szkołą podstawową o podobnym stopniu organizacyjnym.

1985 – pracę w malcanowskiej szkole rozpoczyna kolejna jej absolwentka – Hanna Przedlacka Sekulska

1989 – Romuald Sekulski przechodzi na emeryturę, pracę w szkolę rozpoczyna Barbara Bogucka. Do szkół wraca nauczanie religii. W Malcanowie tego przedmiotu uczy ks. Krzystof Kietliński, potem Jolanta Bogucka, a od 1993 roku Bożena Wyglądała.

1991 – na emeryturę przechodzi Maria Sekulska a dyrektorem szkoły, w wyniku konkursu zostaje Hanna Sekulska, która pełni tę funkcję przez 8 lat do czasu zamknięcia szkoły w 1999 roku.

1995 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Mariana Mazowieckiego, nauczyciela tejże szkoły, żołnierza AK

1998 – w szkole rozpoczyna działalność Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

1999 – zamknięcie szkoły w Malcanowie. Nauczyciele przechodzą do szkoły w Wiązownie.

Tak ówczesną szkołę opisuje Hanna Sekulska**:

„(…)Szkoła w Malcanowie była zawsze, bez względu na to kto nią kierował, szkołą środowiskową. W niej odbywały się ważne spotkania, narady. Tu organizowano zabawy dla dorosłych. Co roku przygotowywano choinkę noworoczną z występami uczniów, później przyjeżdżał Mikołaj, potem była zabawa dla dzieci, a na koniec starsi bawili się do białego rana. Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że szkoła jest potrzebna i służy ludziom, dlatego nigdy nie było problemu z wpłatami na konto Komitetu Rodzicielskiego.(…) Warunki w szkole były trudne, ciągle brakowało wody, a jeżeli nawet była, to trzeba byłą ją odkażać, aby nadawała się do użytku. Zimą było dość chłodno, w każdej klasie stał piec kaflowy, w którym wczesnym rankiem paliła woźna. Najchłodniej było w korytarzu i w łazienkach, tam temperatury były bardzo niskie. W 1994 roku zmieniono ogrzewanie na elektryczne, przyłączono szkołę do wodociągu i podłączono telefon (drugi we wsi). W szkole pracowały woźne: Helena Gawrońska, Genowefa Kloch, Janina Kabat i Henryka Żurawska.”

2006-2010 z budynku dawnej szkoły w Malcanowie korzysta Stowarzyszenie „Jesteśmy!”. Organizowane są zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Stowarzyszenia a na terenie szkoły odbywają się pikniki „Wspólne Więzi”

11.10.2007 - III rocznica istnienia Stowarzyszenia "Jesteśmy!". Na zdjęciu sala w budynku szkoły w Malcanowie, z widocznym piecem kaflowym.
11.10.2007 – III rocznica istnienia Stowarzyszenia „Jesteśmy!”. Na zdjęciu sala w budynku szkoły w Malcanowie, z widocznym piecem kaflowym, foto: RS.
II Piknik integracyjny "Wspólne Więzi 2009", foto: RS
II Piknik integracyjny „Wspólne Więzi 2009”, 30.05.2009, foto: RS

2011 – rozpoczynają się prace projektowe nad nowym zmodernizowanym budynkiem szkoły w Malcanowie

2013 – starosta otwocki zatwierdza projekt budowlany i wydaje decyzję o pozwoleniu na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z budową hali sportowej w Malcanowie.

luty 2014 – w „Powiązaniach” pojawia się wizualizacja Szkoły Podstawowej w Malcanowie

Wizualizacja szkoły w Malcanowie
Wizualizacja szkoły w Malcanowie, „Powiązania”, luty 2014

maj 2014 – wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie budowy

Rozbudowa szkoły w Malcanowie, 10.2014, foto: malcanow.eu
Rozbudowa szkoły w Malcanowie, 10.2014, foto: malcanow.eu

2015 – dyrektorem nowo powstałej szkoły zostaje Hanna Sekulska. W roku szkolnym 2015/2015 przewidziano naukę w szkolę dla klas 0-III a następnym 2016/2017 naukę rozpoczną uczniowie na poziomie klas IV – VI. W kolejnym etapie do użytku zostanie oddana hala sportowa, która wchodzi w skład obiektów edukacyjnych placówki.

Opracowanie: J.Filimonow,
na podstawie:
*J. Radzymińska, „Podróż do początku”, 1998
**„Malcanów. Wieś w gminie Wiązowna 1814- 2014″ – pod red. D.M. Kozielskiej, Malcanów 2014
UCHWAŁA Nr 58.VIII.2015 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Malcanowie
Strona internetowa sołectwa i wsi Malcanów: www.malcanow.eu
Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiązownie: www.tuwiazowna.pl
BIP Wiązowna

copyright

Share