Szansa na pierwszą ścieżkę rowerową w Gminie Wiązowna

Share

15 grudnia ubiegłego roku publikowaliśmy na naszym portalu materiał dotyczący „Koncepcji przebiegu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709 W od Żanęcina do Glinianki”, przygotowanej przed wyborami samorządowymi przez poprzednią ekipę rządzącą.

000
źródło: wiazowna.pl

Podczas wczorajszego spotkania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Wiązowna Gminna, Wójt odniósł się do tego projektu przyznając, że ta koncepcja miałaby bardzo małe szanse na realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gdyż wniosek otrzymałby za mało punktów.

Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna podczas spotkania z mieszkańcami Wiązowny Gminnej, foto: RS
Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna podczas spotkania z mieszkańcami Wiązowny Gminnej, foto: RS

Dodał, że szanse na dofinansowanie unijne mają obecnie te inicjatywy, które nie dotyczą tylko jednej gminy a służą mieszkańcom większego obszaru. Dlatego też Gmina nie będzie realizowała koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 2709 W – natomiast zamierza pozyskać dotację na budowę ciągu pieszo – rowerowego w całym przebiegu drogi 721 na terenie gminy Wiązowna, począwszy od granicy z Józefowem (w Emowie, most na Mieni) do granic z gminą Halinów (w Duchnowie). Chodnik oraz ścieżka rowerowa o długości ok. 11 km byłyby powiązane z ciągami pieszo – rowerowymi na terenie gmin: Józefów, Halinów i Sulejówek, tworząc sieć komunikacji rowerowej  – co daje niemalże pewność uzyskania dotacji w ramach ZIT (ok. 80 % kosztów zadania). Wójt zapowiedział przy tym rozmowy i bliską współpracę z sąsiednimi gminami. Ponieważ Zarządcą drogi, przy której planowana jest inwestycja, jest MZDW, konieczne będzie zawarcie stosownego porozumienia także z samorządem wojewódzkim.

Ścieżka rowerowa i chodnik powstałyby m.in. przy ul. Boryszewskiej, foto: BF
Ścieżka rowerowa i chodnik powstałyby m.in. przy ul. Boryszewskiej (DW 721), foto: BF

Rada Gminy już podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu ciągu pieszo – rowerowego na drodze 721, przeznaczając na ten cel w budżecie na 2015 rok -15 tys. zł, a  w 2016 r. – 185 tys. zł.

ul. Boryszewska w Wiązownie
Ścieżka rowerowa i chodnik powstałyby m.in. przy ul. Boryszewskiej, DW 721, foto: BF

Jednocześnie Wójt poinformował o planach budowy chodnika w miejscowościach Dziechciniec, Malcanów, Lipowo i Glinianka przy drodze powiatowej 2709 W.

Droga powiatowa 2709 W w Malcanowie
Droga powiatowa 2709 W w Malcanowie, foto: BF

Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2016 rok. Rada Gminy zdecydowała o przeznaczeniu w sumie 100 tys. złotych z budżetu Gminy na 2015 i 2016 rok na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika. Później Gmina rozpocznie starania, aby Powiat Otwocki przystąpił do budowy chodnika. Jest to szczególnie ważna inwestycja z uwagi na położoną przy tej drodze Szkołę Podstawową w Malcanowie.

Przystanek autobusowy na przeciwko szkoły, przy drodze powiatowej 2709 W, lipiec 2015, foto: BF
Przystanek autobusowy na przeciwko szkoły, przy drodze powiatowej 2709 W, lipiec 2015, foto: BF
Share