Strabag przygotowuje się do rozpoczęcia budowy S17

Share

Pod koniec stycznia br. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe na realizację 3 odcinków S17, w tym przebiegającego przez teren gminy Wiązowna. Zgodnie z umową wykonawca ma 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca przypadających na prace w terenie) co oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 roku. Realizacja inwestycji będzie przebiegać w trybie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD), a następnie wybuduje trasę i uzyska decyzję dopuszczenia do użytkowania drogi.

źródło: .gddkia.gov.pl
źródło: .gddkia.gov.pl

Projekt dwujezdniowej drogi o nawierzchni wykonanej w technologii betonu cementowego powinien powstać pod koniec tego roku (w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy). Rozpoczęcia prac budowlanych należy się spodziewać w pierwszej połowie 2017 roku, po ok. 5 miesiącach po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Niedawno ruszyły prace mające na celu przygotowanie do rozpoczęcia budowy. Wykonawca wydzierżawił działkę znajdującą się przy ul. Polnej na przeciwko Centrum Handlowego Jarton w Wiązownie. Na placu powstanie baza dla sprzętu i magazyn materiałów budowlanych.

1
2

 Strabag3

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska” w Wiązownie do granicy województwa lubelskiego. Węzeł „Lubelska” nie jest objęty zakresem opracowania.

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi – S
 • prędkość projektowa – 100 km/godz.
 • nośność – 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu – KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni – 2
 • szerokość pasów ruchu
  3 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny do węzła „Wiązowna II”
  2 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny od węzła „ Wiązowna II”
  docelowo 3 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku

Węzły drogowe w gminie Wiązowna 

 • Węzeł „Wiązowna I”
 • Węzeł „Wiązowna II”

Obiekty inżynierskie

Zakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

Ochrona środowiska
Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów

foto: R. Koziarski

Share

2 myśli nt. „Strabag przygotowuje się do rozpoczęcia budowy S17