Stanowisko Gminy Wiązowna w sprawie wariantów S17

Share

Wiązowna, dnia 2007- 07 – 12

(…)Po przeanalizowaniu przedstawionych wariantów opiniuje się pozytywnie wariant 1a na odcinku od miejscowości Majdan do mostu na rzece Świder i wariant 2a na odcinku od mostu na rzece Świder do miejscowości Wola Ducka, przy wprowadzeniu korekt zgodnie z załącznikami, m.in. pogłębieniem łuku drogi w wariancie 2a na odcinku pomiędzy MOP II i granicą Gminy Wiązowna (jak w prezentowanym poprzednio wariancie 2) przesuwając drogę w kierunku składowiska odpadów.
Z koncepcją zapoznali się również radni reprezentujący miejscowości, przez które przebiega opiniowana droga. Na w/w spotkaniu Przewodnicząca Rady Gminy P. Magdalena Łukomska przedstawiła opinię radnych zawierającą następujące postulaty:
1)nowe jezdnie drogi powinny zostać zlokalizowane jak najbliżej dotychczasowej jezdni
2)należy chronić wydmę w Emowie wraz z istniejącą zabudową
3)akceptuje się ewentualne przeprowadzenie drogi poprzez teren oczyszczalni ścieków, co pozwoli na zmniejszenie liczby rozbiórek budynków indywidualnych
4)akceptuje się przebieg trasy w miejscowości Wola Ducka wg wariantu 2a
5)wskazane jest doprowadzenie drogi wojewódzkiej nr 721 tylko do węzła z droga S-17, bez przedłużenia po śladzie ul. Lubelskiej w miejscowości Wiązowna i Wiązowna Kościelna
6)podsumowując: pozytywnie opiniuje się wariant 1a na odcinku od miejscowości Majdan do mostu na rzece Świder i wariant 2a na odcinku od mostu na rzece Świder do miejscowości Wola Ducka(…)

źródło:wiazowna.pl

Share