Spotkanie z przedstawicielami ZTM i Burmistrzem Halinowa

Share

18 października br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy poświęcone rozwojowi komunikacji publicznej na terenie gminy Wiązowna i gmin ościennych. W spotkaniu udział wzięli: jako gospodarze Wójt M. Jędrzejczak, Naczelnik WAiSO J. Budny, Inspektor M. Paduch oraz zaproszeni goście – Burmistrz Halinowa Pani Jolanta Damasiewicz, Kierownik referatu gospodarki komunalnej Marian Kwiatkowski z UG Halinów, a także przedstawiciele ZTM z pionu przewozów Pan Andrzej Franków Koordynator Działalności Przewozowej ZTM i Pan Jacek Cegiełka Inspektor ds. inżynierii ruchu.

W związku z licznymi prośbami urzędu i mieszkańców gminy, Pan Andrzej Franków zaproponował zmodernizowany układ istniejącej linii komunikacji autobusowej ZTM na terenie gminy Wiązowna, który zmieni się po wprowadzeniu nowej linii do Duchnowa. Funkcjonująca obecnie linia 722 kursująca do Zagórza będzie przedłużona do Wiązowny. Na wniosek Wójta linia 722 w przyszłości docelowo kończyć kurs będzie na pętli w Radiówku. Kursy linii 720 będą wszystkie docierały do Glinianki (na dzień dzisiejszy tylko część kursów kończy się w Gliniance). Docelowo linia 720 będzie miała pętlę w Rzakcie. Natomiast nowa linia nazwana roboczo „730” przez Duchnów dotrze do pętli w Brzezinach obok szkoły. W przyszłości planowane są tzw. wypady do Kącka (po gruntownej przebudowie pętli). Wszystkie miejsca docelowe muszą spełnić pewne warunki techniczne stawiane przez ZTM, co jest związane z licznymi uzgodnieniami, opracowaniem projektów, zmiana organizacji ruchu, zamówieniami publicznymi i etapem inwestycyjnym. Najwcześniej ruszy linia 730 do pętli w Brzezinach. Jej uruchomienie zaplanowane jest na początek 2008 roku, jak tylko zostanie przygotowana infrastruktura techniczna na drodze 721 i pętla przy szkole w Brzezinach. Burmistrz Halinowa wyraziła zgodę i chęć współpracy przy wszelkich pracach niezbędnych do przygotowania pętli o odpowiednich parametrach technicznych.

Przedstawiciel ZTM p. Franków poinformował, że partycypacja w kosztach nowej linii wyniesie 40%. Jest to stawka standardowa stosowana we wszystkich przypadkach tworzenia nowych linii. Natomiast stawka za wozokilometr jest określana na etapie przetargowym i nie podlega negocjacji. Wynika ona z oferty przetargowej pomiędzy ZTM a MZA. Stawka za wozokilometr jest istotna dla gminy, ponieważ rzutuje na wysokość dopłaty. Na dzień dzisiejszy stawka ta wynosi 6,03zł. Na rok 2008 została zaplanowana na 6,30zł. Jednak wysokość stawki może się zmienić i osiągnąć poziom 6,70zł ze względu na podwyżki płac kierowców w Miejskich Zakładach Autobusowych. Podwyżki mają zahamować odpływ kierowców z firm transportowych obsługujących ZTM, ustabilizować sytuację kadrową i utrzymać obecny stan zatrudnienia. Nie planuje się natomiast podwyżek cen biletów, chociaż utrzymują się na tym samym poziomie od kilku lat. Wynika to z założenia, że stała cena biletu zatrzymuje obecnego pasażera i zachęca nowych do korzystania z usług przewozowych firmy.

Wójt Marek Jędrzejczak przedstawił koncepcje połączenia w przyszłości poprzez obsługę ZTM dwóch stacji kolejowych w Józefowie i Halinowie, co stworzyłoby potrzebną poprzeczną sieć połączeń komunikacyjnych
W ciągu dwóch lat planuje się uruchomić Szybką Kolej Miejską do Otwocka. Obecnie SKM dociera do Sulejówka-Miłosnej z możliwością przedłużenia do Mińska Mazowieckiego. Linia poprzeczna komunikacji autobusowej połączy dwie linie SKM. Z jednej strony stację Józefów poprzez Emów, Wiązownę i Duchnów do stacji Halinów w powiecie mińskim. Zostanie wdrożony wspólny bilet komunikacyjny. Na jednym bilecie pasażer skorzysta z autobusu miejskiego, SKM i Metra.
Na spotkaniu omawiano również sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania linii w tym zmian rozkładu jazdy przystosowanego do potrzeb mieszkańców. W dniu 19.10.2007r. urząd wystosował pismo ws. uzgodnienia lokalizacji przystanków na drodze wojewódzkiej 721 do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Po otrzymaniu zgody od MZDW rozpoczną się prace nad opracowaniem projektu budowlanego peronów i przystanków na drodze do Duchnowa oraz będzie równolegle przygotowywany projekt zmian w organizacji ruchu, który musi być uzgodniony w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

źródło: wiazowna.pl 

 

Share