Spotkanie z firmą Sater Otwock Sp. z o. o.

Share

16 października odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Otwocka, Wójta Gminy Celestynów i Wójta Gminy Wiązowna z przedstawicielami firmy Sater Otwock Sp. z o. o. Jest to kolejny etap rozmów prowadzonych pomiędzy tymi stronami, bowiem składowisko odpadów już dłuższy czas uprzykrza życie mieszkańcom terenów przyległych. Spółka Sater, której głównym udziałowcem jest firma AMEST Sp. z o. o., w skład której wchodzą włoskie podmioty z większościową partycypacją instytucji publicznych, przedstawiła zainteresowanym stronom program naprawczy polegający na zmniejszeniu oddziaływania składowiska na okoliczne tereny. Omówiono zagadnienia związane z drogami dojazdowym, wodami podskórnymi oraz problem zaśmiecenia przyległych obszarów. W wyniku rozmowy postanowiono, że odbędą się w najbliższym czasie dwa spotkania:

  • Firma Sater zapowiedziała przyjazd do Wiązowny w celu przedstawienia radnym Gminy Wiązowna wszystkich uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem firmy i składowiska śmieci w najbliższym czasie.
  • Koordynatorem drugiego spotkania został Prezydent Miasta Otwocka. Zapowiedziano przeprowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego dla radnych miasta Otwocka, radnych gminy Wiązowna i Celestynów.

Na zapowiedziane spotkanie zaproszony zostanie także dysponent z ramienia województwa. Ma on przedstawić plan gospodarki odpadami w województwie mazowieckim w zakresie, którego leży gospodarowanie składowiskiem odpadów w Otwocku-Świerku. Poruszony będzie także temat: Jak długo funkcjonować będzie to składowisko i jakie jest jego miejsce w wojewódzkim programie gospodarki odpadami.

źródło: Gminne Centrum Informacji, wiazowna.pl

 

Share