Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Zofia Krystyna Czajka – sołtys Góraszki

Share

Zofia Krystyna CzajkaW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 roku krótką ankietę do wypełnienia. Biorąc udział w tym „mini wywiadzie”, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń.

Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panią Zofią Czajką (na zdjęciu) – sołtysem Góraszki, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

Wykonany został projekt na budowę chodnika.
Postawiony nowy krzyż

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

Ogólny brak integracji wśród mieszkańców z uwagi na duży napływ nowych osób. W związku z powyższym trudno jest zorganizować wspólne działania.
Przybywa dużo nowych domów i liczba mieszkańców się zwiększa – konieczny jest chodnik, którego projekt utknął w Urzędzie Powiatowym w Otwocku, gdyż drogę mamy powiatową.

3. Najbliższe plany

Remont placu zabaw przy istniejącym klubie.
Organizacja działalności kulturalnych.
Integracja mieszkańców.

4. Trzy życzenia:

  1. Kanalizacja
  2. Chodnik, na który jest projekt.
  3. Utrzymanie istniejącej powiatowej drogi (naprawa, koszenie i wycinanie na poboczach)

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

Wieś Góraszka to iście rolnicza miejscowość. W dawnych latach każdy metr był zagospodarowany i obsiewany. Obecnie bardzo się to zmieniło. Rdzennych rolników już nie ma, a coraz więcej nowych mieszkańców.

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

Jak wcześniej wspomniałam, dawniej rolnictwo. W latach 1960-1995 funkcjonowała na szeroką skalę Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Flora”. Obecnie Góraszka znana jest z corocznych Pikników Lotniczych.

Foto: Alicja Sękowska
Autor projektu: Joanna Filimonow

Share