Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Waldemar Moniak – sołtys Bolesławowa

Share

W związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie„, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panem Waldemarem Moniakiem *– sołtysem Bolesławowa, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

Za największy sukces uważamy:
– utwardzenie drogi gminnej w kierunku Tarachowizny
– oświetlenie (14 lamp) drogi gminnej w kierunku Rzakty

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

1) wadliwe podłączenie wsi do linii energetycznej co powoduje w każdym tygodniu krótkotrwałe wyłączanie prądu na wsi
2) Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Rzakty
3) Brak terenów sołeckich uniemożliwia pracę kulturalną na terenie wsi
4) Słaby zasięg linii internetowej

3. Najbliższe plany


4. Trzy życzenia:

1) Załatwienie problemu energetycznego we wsi (prawidłowe podłączenie do sieci)
2) Utwardzenie drogi gminnej i wykopanie wzdłuż niej rowów odwadniających

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

Rzeźbiarz w kamieniu – p. Andrzej Ptasiński

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

brak

 

punkt

* ankieta została wypełniona latem 2009 roku

Autor projektu:  Joanna Filimonow
Współpraca i pomoc przy ankiecie: Katarzyna Gołąb

Share