Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Sławomir Bogusz przewodniczący Osiedla Parkowego

Share

Sławomir Bogusz, foto: ASW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie„, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panem Sławomirem Boguszem* – przewodniczącym Zarządu Osiedla Parkowego, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

 1. Za swój sukces uważam wybudowanie drogi Parkowej do osiedla.
 2. Wykonanie alei pomiędzy osiedlem a ul. Kościelną, wraz z jej oświetleniem, przy znacznym udziale mieszkańców
 3. j/w + inne inwestycje, np. regulacja zakrętu na ul.Parkowej.
 4. Głównym atutem osiedla są jego mieszkańcy – zintegrowani, znający się od lat, na wysokim poziomie pod każdym względem.
  Atutem osiedla jest też jego jednolitość architektoniczna i nieprzelotowość komunikacyjna.

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

 1. Bardzo zły stan ul. Parkowej;
 2. Zniszczenie alei pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Parkowej podczas prac kanalizacyjnych;
 3. Uciążliwość przedszkola.

3. Najbliższe plany

Poprawa problemów z pktu 2

4. Trzy życzenia:

 1. Remont Parkowej
 2. Kanalizacja
 3. Zmiana lokalizacji przedszkola

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

Wszyscy są znani

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

 

Autor projektu „Poznaj z nami gminę Wiązowna” : Joanna Filimonow
Współpraca: Alicja Sękowska (zdjęcia i ankieta)

Share