Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Jerzy Szczęsny – sołtys Czarnówki

Share

Jerzy Szczęsny, 2009, foto: ASW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie„, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panem Jerzym Szczęsnym *– sołtysem Czarnówki, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

Z powodów nakładów finansowych zostało wykonane skromne oświetlenie uliczne

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

Oświetlenie, drogi i jeszcze raz drogi, brak kanalizacji.
Zła jakość wody z wodociąg; zażelaziona, za dużo chloru.

3. Najbliższe plany

Renowacja kapliczek na terenie sołectwa

4. Trzy życzenia:

Uruchomienie: punktu aptecznego stałego w Gliniance, kiosku ruchu, bankomatu ogólnodostępnego nie tylko dla członków BS

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

punkt
* ankieta została wypełniona w sierpniu 2009 roku

foto: Alicja Sękowska

Autor projektu:  Joanna Filimonow
Współpraca i pomoc przy ankiecie: Katarzyna Gołąb

Share