Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Jan Smoliński – sołtys Kruszówca

Share

jansmolinskiW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie„, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panem Janem Smolińskim *– sołtysem Kruszówca, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

Utwardzenie drogi Gminnej od mostu na rzece Świder w Gliniance do drogi Powiatowej biegnącej przez wieś Kruszówiec.

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

Utwardzenie drogi Powiatowej przez wieś Kruszówiec. Obecnie jest to droga żużlowa, na której są tylko wyboje i wydobywający się kurz po przejechaniu każdego samochodu.
Dodatkowe założenie lamp oświetleniowych przy drodze Powiatowej 11 szt. i drodze Gminnej 4 szt.

3. Najbliższe plany

Marzeniem naszych mieszkańców jest, aby drogi utwardzone tłuczniem były pokryte asfaltem co spowoduje lepszy dojazd do naszej wsi.

4. Trzy życzenia:

  1. Poprawa nawierzchni dróg
  2. Oznakowanie tych dróg wraz z nazwą miejscowości
  3. Oświetlenie tych dróg

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

Na terenie naszego sołectwa nie mamy takich ludzi.

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

Ze względu na małą ilość mieszkańców kontaktujemy się ze Stowarzyszeniami i Organizacjami działającymi w sołectwie Glinianka.
W Gliniance mamy kościół, szkoły, ośrodek zdrowia i po zakupy udajemy się do sklepów w Gliniance.

punkt
* Jan Smoliński wieloletni sołtys Kruszówca, zmarł w maju 2012. Uroczystość żałobna odbyła się 30 maja 2012 r. o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance. Cześć Jego Pamięci!

foto: Alicja Sękowska

Autor projektu:  Joanna Filimonow
Współpraca i pomoc przy ankiecie: Katarzyna Gołąb

Share