Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Jacek Stojanowski – przewodniczący Osiedla Emów

Share

Jacek Stojanowski, foto: WilKW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie„, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panem Jackiem Stojanowskim *-przewodniczącym Zarządu Osiedla Emów, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

W okresie swojej pracy w osiedlu Emów nie udało mi się nic osiągnąć, mimo licznych postulatów, a zatem nie mam się czym pochwalić. Głównym atutem osiedla jest jego położenie wśród pięknej przyrody między rzekami Świder i Mienia.

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

Osiedle Emów boryka się od lat z problemami takimi jak:

  • brak oświetlenia ulic
  • brak chodników dla pieszych
  • brak oznaczeń prawidłowych ulic, skrzyżowań, itp.
  • brak utwardzeń i reperacja ulic
  • nieuregulowana sprawa oczyszczalni w Emowie, biorąc pod uwagę Rezerwat
  • brak planów perspektywicznych dla Osiedla Emów

3. Najbliższe plany

Nadal postulować wykonanie zgłaszanych postulatów

4. Trzy życzenia:

  1. Aby zgłaszane problemy były poważnie traktowane przez Gminę
  2. Aby Osiedle Emów stało się wizytówką Gminy
  3. Lepsza współpraca z Gminą

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

Nie działają

punkt

Autor projektu:  Joanna Filimonow
Współpraca i pomoc przy ankiecie: Krzysztof Wilczek

Share