Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Halina Jakubczak – sołtys Duchnowa

Share

Halina Jakubczak, foto: ASW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 roku krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie”, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń.

Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panią Haliną Jakubczak (na zdjęciu) – sołtysem Duchnowa, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

 1. Remont Świetlicy Wiejskiej (wymiana okien, wymiana oświetlenia, malowanie),
 2. Urządzenie Placu Zabaw dla dzieci,
 3. Uruchomienie komunikacji publicznej (linia 730)
 4. Zdobycie funduszy na prowadzenie z młodzieżą gry w „tenisa stołowego”
 5. Nadzór nad Pracami prowadzonymi przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie przełożenia koryta rzeki Mienia na długości 1950m,
 6. Wyprowadzenie stanu prawnego gruntu pod „Zlewnię Mleka”
 7. Doprowadzenie do remontu drogi Powiatowej nr 7201W na Góry Warszawskie
 8. Większość dróg Gminnych została utwardzona poprzez wysypanie tłuczniem
 9. Zdobycie funduszy i zorganizowanie w świetlicy wiejskiej zajęć pod nazwą „Ćwiczenia ruchowe dla osób dorosłych”

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

 1. Mała aktywność mieszkańców,
 2. Brak chodnika z Wiązowny do Duchnowa i z Duchnowa do Brzezin. Dzieci z Duchnowa do Szkoły Podstawowej w Brzezinach,
 3. Brak chodnika na szer. około 40m na wysokości prywatnej posesji (upór właścicieli)
 4. Brak oświetlenia ulic (głównie ulicy Wspólnej przy drodze Wojewódzkiej od dawnej Golicy do początku Duchnowa).
 5. Brak kanalizacji
 6. Brak pętli autobusowej w Brzezinach (autobus linii 730 w projekcie miał dojeżdżać do Brzezin dowożąc dzieci do Szkoły Podstawowej)

3. Najbliższe plany

 1. Doprowadzić do końca przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia inwestycji pn. „Przebudowa koryta rzeki Mienia na odcinku 1950m”
 2. Przy założeniach, że zostanie wydany korzystny wyrok na temat zasiedzenia gruntu pod „Zlewnię Mleka”, przenieść sklep spożywczy do budynku po „Zlewni Mleka”
 3. Poszerzyć pomieszczenia klubowe o pomieszczenia po sklepie (w tej chwili pomieszczenia klubowe są zbyt małe aby prowadzić jakąkolwiek działalność. Jest dużo chętnych na zajęcia ruchowe ale ogranicza je zbyt małe pomieszczenie).
 4. Doprowadzić chodnik od Wiązowny do Duchnowa i od szkoły w Brzezinach do Duchnowa, łącznie z brakującym odcinkiem na wys. ul. Wspólna 187
 5. Doprowadzenie autobusu linii 730 do szkoły w Brzezinach (wcześniej wybudowanie pętli autobusowej)
 6. Doprowadzić oświetlenie ul. Wspólnej na odcinku od dawnej Golicy do posesji nr 61

4. Trzy życzenia:

Ponieważ we wsi Duchnów są bardzo duże zaniedbania życzeniem moim jest aby te wszystkie zaniedbania zostały w szybkim czasie naprawione

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

W sołectwie Duchnów zamieszkuje rodzina Państwa Solorz-Żak. Pani Małgorzata Żak była fundatorem urządzeń na plac zabaw dla dzieci.

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

W Duchnowie jest zarejestrowane „Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „JESTEŚMY!”
Jestem członkiem tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa bardzo prężnie, skupia osoby niepełnosprawne z całej Gminy. Założyli je Państwo Burtkiewiczowie, którzy mają niepełnosprawną córkę.
Zrobili kawał dobrej roboty organizując czas i rehabilitując osoby niepełnosprawne.

 
foto: A.Sękowska
Autor projektu: Joanna Filimonow
Współpraca: A. Sękowska

 

Share