Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Ewa Niemczak – sołtys Rzakty

Share

Ewa Niemczak, foto: KGW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 krótką ankietę do wypełnienia. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie„, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Dzisiaj przedstawiamy „wywiad” z panią Ewą Niemczak – sołtysem Rzakty, dziękując jednocześnie za udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

Nie mam sukcesów i osiągnięć w moim sołectwie. Wszystkie sprawy i bolączki załatwia się na bieżąco (w miarę możliwości)

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

  • drogi,
  • oświetlenie,
  • place zabaw,
  • zagospodarowanie budynku szkoły, hydroforni i mleczarni,
  • komunikacja

3. Najbliższe plany

W najbliższych planach jest przewidywany remont dróg i czyszczenie rowów oraz przedłużenie linii 720 do Rzakty*

4. Trzy życzenia:

Moim jednym życzeniem jest więcej optymizmu w mieszkańcach

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

Klub sportowy Rzakta „Junior”

 

punkt

ankieta była wypełniona wczesną jesienią 2009. Przedłużenie linii 720 nastąpiło 1.12.2009. Od 1 lipca 2015 r. do Rzakty kursuje linia L20, która łączy wieś z Otwockiem. (Dotychczasowa linia 720 ma przystanek krańcowy w Gliniance a kursy do Rzakty stały się wariantowymi). 

Autor projektu:  Joanna Filimonow
Współpraca i pomoc przy ankiecie oraz zdjęcia: Katarzyna Gołąb

 

Share