Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Anna Lech – sołtys Dziechcińca

Share

Anna LechW związku z projektem „Poznaj z nami Gminę Wiązowna”, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 roku krótką ankietę do wypełnienia. Biorąc udział w tym „mini wywiadzie”, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Przedstawiamy „wywiad” z panią Anną Lech (na zdjęciu) – sołtysem Dziechcińca, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

Mój sukces– to stworzenie programu , który integruje dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców . Jest to: sekcja piłki nożnej –młodzików z instruktorem, sekcja plastyczna, sekcja dzieła artystycznego, sekcja zdrowego życia- aerobik + ćwiczenia dla kobiet. Klub wyremontowali młodzież i mieszkańcy Dziechcińca, boisko powstało przy pomocy naszej młodzieży, wykonano plac zabaw ze środków sołeckich i sponsoringu mieszkańców.
Mieszkańcy integrują się na pikniku organizowanym co rocznie pod koniec sierpnia.
To jest dla mnie ogromna radość , że moi mieszkańcy potrafią wyjść z domu i coś zrobić wspólnie dla całej miejscowości.

Moje własne osiągnięcia to: uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach poświęconych pracy społecznej np.: uczestniczyłam w Unijnym Programie „ Sołtyski i liderki- kobiety zarządzają Polską Wsią”- organizowanym przy współpracy Gazety Sołeckiej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (certyfikat), Uczestniczyłam w debacie „Innowacje w Demokracji”- organizowanej przez FRDL oraz Wyższej Szkoły Społecznej w Warszawie , w czasie pełnienia funkcji sołtysa ukończyłam Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej na kierunku „ Administracja Publiczna” temat: pracy : „Prawa i obowiązki Sołtysa w świetle obowiązującego prawa” . W marcu br. w Senacie przy zatwierdzaniu Ustawy o funduszu Sołeckim byłam przedstawiona w przemówieniu Senatora Ireneusza Niewiarowskiego
( inspiratora tej Ustawy) jako przykład dobrego gospodarza miejscowości oraz sołectwo dzielnie pracujące na rzecz swojej miejscowości

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

Nasze problemy to:
A) Brak chodnika przy głównej ulicy w miejscowości – jest to bardzo ważna sprawa- ponieważ nasilił się bardzo ruch samochodowy, dzieci nie mogą bezpiecznie dojść do autobusu, do sklepu itp. Jest bardzo niebezpiecznie. Dużo robimy sami , ale tego Gmina nie dostrzega.
B) Drogi gminne są nieprzejezdne.
C) Problem ze wspólnotą gruntową- staw przy naszym Klubie( nie możemy zagospodarować- ponieważ nie możemy sami nic zrobić , a gminę nic to nie obchodzi.
D) Bardzo chcemy aby Gmina zakupiła nam działkę przyległą do działki Klubu- nie wiem czy to nam się uda .
E) Zmiana dachu na naszym Klubie ( obecny jest w opłakanym stanie)- eternit sypiący się na głowę
F) brak zrozumienia i współpracy ze strony Gminy.

3. Najbliższe plany

– w tym roku mamy wykonać na boisku siatkę ochronną – zabezpieczenie na wybicie piłki na ulicę
– czekamy na odpowiedź odnośnie projektu” Odnowa Wsi 2008-13”- jesteśmy w projekcie jako remont Ew. dobudowanie części Klubu.

4. Trzy życzenia:

Chodnik przy ulicy głównej Dziechcińca
Rozbudowa Klubu
Zagospodarowanie stawu przy Klubie
Zakup działki przyległej do Klubu- stworzenie placu dla celów publicznych- Fontanna z ławeczkami, oświetlenie, zakrzewienie placu.
Więcej szacunku ze strony Wójta Gminy.

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

Seweryn Krajewski- piosenkarz, kompozytor

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

u nas nie ma.

punkt


Kilka słów od Redakcji:

Wypowiedź Senatora Ireneusza Niewiarowskiego, podczas 28. posiedzenia Senatu RP zobacz stenogram :


„….Ustawa o funduszu sołeckim może odegrać dużą rolę w życiu wsi…”
„…Tu chciałbym przytoczyć przykład pani Anny Lech, sołtys z Dziechcińca w gminie Wiązowna. W 2003 r. została ona sołtysem, uruchomiła aktywność na tej wsi i w efekcie zmieniła ją całkowicie. A wieś zamieszkuje trzysta osób. Założono tam wiejski klub, za skromną dotację z gminy, bo za 10 zł na mieszkańca, czyli za 3 tysiące zł – to uwaga do tych, którzy mówią, że te średnio 10 tysięcy zł w funduszu sołeckim to jest niewiele – zakupiono materiał do remontu klubu, klub wyremontowano, uruchomiono kawiarenkę internetową. Ponadto za prywatne środki – bo cała wieś się w to włączyła – zakupiono DVD, uruchomiono różne koła zainteresowań dla młodzieży, postarano się o instruktora. No, można by było znacznie dłużej o tym mówić. Pani sołtys wzięła udział w przedsięwzięciu dla sołtysek i liderek wiejskich, które przeprowadziła „Gazeta Sołecka” i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ponadto planuje na kolejne lata działanie razem ze swoimi mieszkańcami, myśli o działaniach, które przekraczają znacznie dotychczasowe możliwości i środki i. Ale też – i tym ten przykład kończę – wyraża takie zdanie: „Niestety, od 2007 r. nie dostajemy dotacji od gminy na opłatę opiekuna klubu. Musimy radzić sobie sami, nie mamy pomocy ze strony gminy. Tak dużo robimy dla społeczności, ale chyba nikt tego nie zauważa. Zaczynam być tym zmęczona i szukam pomysłu, jak utrzymać ten nasz klub, bo opiekun musi być, a sołectwo, niestety, środków na to nie ma. Niestety, sołectwo nie może zarabiać, ponieważ nie ma osobowości prawnej ani swojego konta – i koło się zamyka. Skąd wziąć środki na prowadzenie klubu?”. W tym przypadku i w odniesieniu do tej drobnej sprawy my odpowiedź mamy….”

foto: Alicja Sękowska

Autor projektu: Joanna Filimonow

Share