Sołtysi i przewodniczący osiedli mają głos – Agnieszka Makówka – sołtys Pęclina

Share

Agnieszka Makówka, foto: ASW związku z projektem Poznaj z nami Gminę Wiązowna, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli otrzymali w 2009 roku krótką ankietę do wypełnienia.. Sołtysi oraz przewodniczący osiedli, biorąc udział w tym „mini wywiadzie”, mieli możliwość przedstawienia mieszkańcom swoich osiągnięć i sukcesów, planów na przyszłość i życzeń. Przedstawiamy „wywiad” z panią Agnieszką Makówką (na zdjęciu) – sołtysem Pęclina, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i udział w naszym projekcie.

1.Sukcesy i osiągnięcia (Co uważa Pan/Pani za swój największy sukces. Co udało się w sołectwie / osiedlu w ostatnim czasie osiągnąć? Czym można się pochwalić? Jaki jest główny atut sołectwa/osiedla.)

-remont i doposażenie przedszkola w Pęclinie,
-oświetlenie wsi Pęclin,
-uruchomienie komunikacji do Warszawy MZK

2.Bolączki i problemy (Z jakimi problemami boryka się sołectwo/osiedle? Jakich inwestycji najbardziej brakuje? Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy?)

-komunikacja do Otwocka
-droga do Wiązowny – asfalt
-równanie dróg nieutwardzonych
-oświetlenie
-Klub dla mieszkańców.

3. Najbliższe plany

W najbliższym czasie planujemy wyremontowanie Kapliczki znajdującej się we wsi Pęclin oraz rozpoczęcie działań zmierzających do budowy Klubu dla mieszkańców Pęclina

4. Trzy życzenia:

1. Poprawa komfortu jazdy dróg nieasfaltowych,
2. Większe zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz wsi.
3. Budowa Klubu w Pęclinie

5. Znane i mniej znane osoby zamieszkujące Państwa sołectwo/osiedle. Osoby, które warto przybliżyć mieszkańcom (sportowcy, aktorzy, artyści…)

Anna Niedźwiecka – Jędrzejewska

6. Stowarzyszenia, organizacje działające na danym terenie

foto: Alicja Sękowska

Autor projektu: Joanna Filimonow
Współpraca: Katarzyna Gołąb

Share