Ruszył przetarg na budowę 7 dróg gminnych

Share

30 czerwca br. Gmina Wiązowna ogłosiła przetarg nieograniczony na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna” realizowanego w ramach projektu unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne). Projekt, którego łączna wartość wynosi 15 922 427,91 zł, uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 80%.

poprawa_bezpieczeństwa_2

Przedmiotem ogłoszonego przetargu jest budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Wiązowna, w tym przebudowa ul. Długiej w miejscowości Zakręt, ul. Duchnowskiej, ul. Sportowej, ul. Nadrzecznej i ul. Parkingowej w miejscowości Wiązowna, drogi w Majdanie oraz budowa i przebudowa drogi osiedlowej w Radiówku.

 

źródło: UG Wiązowna

Share