Ruchy kadrowe

Share

Wójt Gminy Wiązowna informuje, że po uzgodnieniach z zainteresowanymi, na wcześniejszą emeryturę odchodzą dwie osoby: z dniem 1 marca 2007 roku, pani Hanna Sobota, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami a z dniem 31 marca 2007 r mec. Ludwika Jankiewicz, radca prawny Urzędu. Również z dniem 31 marca 2007 r. kończy pracę w Urzędzie Gminy kierownik Referatu Budownictwa i Nadzoru Budowlanego pan Leszek Mroczyński.
W wyniku naboru komisja kwalifikacyjna, spośród 4 kandydatów, na stanowisko zastępcy wójta zakwalifikowała pana Bartłomieja Tkaczyka, z którym Wójt jest w trakcie podpisywania umowy o pracę. Według wstępnych ustaleń zastępca wójta przystąpi do wykonywania obowiązków 12 lutego 2007 r.
W wyniku naboru na stanowisko kierownika Referatu Organizacyjnego-Administracyjno komisja kwalifikacyjna, spośród 4 kandydatów, zakwalifikowała pana Janusza Budnego, który rozpocznie pracę 01 lutego 2007 r.

źródło: wiazowna.pl

Share