Referendum ogólnopolskie – wyniki z Gminy Wiązowna

Share

Za nami referendum ogólnopolskie. Z powodu bardzo niskiej frekwencji jego wynik nie jest wiążący. Przyjrzyjmy się jednak jak głosowali mieszkańcy gminy Wiązowna.

W niedzielnym referendum udział wzięło 9.10% uprawnionych mieszkańców gminy Wiązowna. Frekwencja w naszej gminie była zatem wyższa niż powiecie otwockim (9.06%), na Mazowszu (8.31%), czy w całej Polsce (7.80%) ale z kolei niższa niż w sąsiednim Józefowie (10.60%) czy Otwocku (10.05%)

1
Obwodowa komisja ds. Referendum nr 9 w Malcanowie, foto: RS

Najwięcej głosujących przybyło do urn wyborczych w obwodowej komisji nr 4 mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury (14.32 %) a najmniej w obwodowej komisji nr 7 w Gimnazjum w Gliniance (5.14%)

Za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej opowiedziało się 77.44% głosujących.

Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa – 19.51%

Za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika – 95.32% biorących udział w głosowaniu.

Wyniki referendum

 

źródło: PKW

Share