Niemieckie Przedmoście Bruckenkopf Warschau 1915-1918

Share

Kolejny rozdział militarnych dziejów   wschodniego Przedmościa Warszawy rozpoczyna budowa przez Kajzerowskie Niemcy rozległego przedmościa (Bruckenkopf Warschau) wybudowanego w latach 1915/1916 do obrony przepraw na Wiśle i Narwi przed spodziewaną kontrofensywą wojsk rosyjskich. Opierały się one o ciąg piaszczystych wydm i podmokłych lasów od Ryni nad Narwią poprzez włączony   do nich eks-carski fort w Benjaminowie),ciąg wydm Dąbkowizna- Struga, Zielonka poligon w Rembertowie, Stara Miłosna, Majdan, Wiązowna a dalej wzdłuż Mieni i Świdra przez Józefów i Nową Wieś do Wisły. Nowoczesne wkomponowane w ciąg wydm umocnienia typu półstałego –składały się z kilkudziesięciu żelbetowych schronów dla obserwatora artylerii schronów dla ciężkich karabinów maszynowych MG08 ;schronów biernych stanowiących ukrycie dla piechoty przed ostrzałem artyleryjskim a także kilkaset ukryć wykonanych z ocynkowanych prefabrykatów na bazie blachy falistej zakopanych w ziemi.   Całość pozycji dopełniały rowy strzeleckie, dobiegowe i pas zapór z drutu kolczastego na stalowych oraz drewnianych słupkach. Słabość carskiej armii i ustawiczne klęski przez nią ponoszone sprawiły iż umocnienia Przedmościa warszawskiego stały się niepotrzebne i dowództwo niemieckie wydało rozkaz ich rozbiórki.
Władze wojskowe Rzeczpospolitej odrodzonej w 1918 roku doceniły znaczenie militarne linii fortyfikacji zabezpieczających od wschodu stolicę odrodzonego państwa, w styczniu 1919 roku polskie wstrzymały rozbiórkę umocnień. Dodatkowo poniemieckie umocnienia zyskały wojskową ochronę, która okazała się niewystarczająca do zabezpieczenia obiektów. Pomimo ochrony miejscowa ludność rozgrabiła znaczną część umocnień. W związku z brakiem środków finansowych na remonty oraz skuteczną ochronę, późnym latem 1919 roku zdjęto wojskową ochronę co oznaczało cichą zgodę na dalszą rozbiórkę umocnień. Prace rozbiórkowe wstrzymano dopiero pod koniec czerwca 1920 w obliczu bolszewickiej ofensywy na Warszawę.

 Wykonanie grafik i map: Krzysztof Wegner
Tekst: Hubert Trzepałka,
Zdjęcia: Koło Terenowe Przedmoście Warszawa Stowarzyszenia Pro Fortalicium

Share