Protest przeciwko nowej oczyszczalni ścieków

Share

W piątek wieczorem odbyło się spotkanie w sprawie planów gminy dotyczących lokalizacji nowej oczyszczalni ścieków w Lipowie. Przybyła znaczna liczba okolicznych mieszkańców, w tym wielu od niedawna zamieszkujących na tym terenie.

Przedstawiono gminne plany dotyczące lokalizacji oczyszczalni, projekty oczyszczalni i plany kanalizacji południowej części gminy Wiązowna. Podczas gorącej dyskusji do której włączyła się większość osób przybyłych na zebranie, padało wiele pytań dotyczących planów Gminy.

Zadawano je zarówno projektantowi ale przede wszystkim osobom reprezentującym władze gminy, Przewodniczącej Rady Gminy i Dyrektorowi Zakładu Kanalizacji gminy Wiązowna. Na wniosek Radnej z Glinianki przystąpiono do głosowania na temat inwestycji. Ogromną większością głosów (przy tylko 1 przeciw i 4 wstrzymującymi) odrzucono pomysł lokalizacji oczyszczalni.

Można jeszcze zadawać pytania w formie pisemnej, dotyczące planów gminy odnośnie kanalizacji i planowanych oczyszczalni,
-zarówno do władz Gminy jak i dotyczące szczegółów związanych z kanalizacją gminy do Dyrekcji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Wiązowna.

Na zebraniu zobowiązano się do udzielenia pisemnych odpowiedzi w przeciągu miesiąca od ich uzyskania.

oczyszczalnia1Na konkretne pytanie odpowiada Dyrektor Zakładów Wodociągów i Kanalizacji

oczyszcz2
Mieszkańcy byli przeciwni lokalizacji nowej oczyszczalni ścieków w Lipowie,
przy Zabytkowym Parku Dworskim z pomnikami przyrody i zrzutowi ścieków do Rezerwatu Świder, na obszarze objętym ochroną ‚Natura 2000’, głosowano za szybkim wykonywaniem kanalizacji przez gminę i podłączeniem do istniejącej oczyszczalni i przeciw planom lokalizacji nowej oczyszczalni.

oczyszcz3
Zaprezentowano plany gminy na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
która miałaby powstawać od roku 2017, w kolejności zaznaczonej etapami. Kolejne etapy budowy kanalizacji rozłożono na wiele lat.

oczszczmapa
Projekty zamawiane przez gminę (już w 2008r)

Tekst i foto: Urszula Wróblewska

Share