Stefanówka

Share

Stefanówka na mapieStefanówka – wieś i sołectwo w gminie Wiązowna, położone przy drodze wojewódzkiej nr 721 i urbanistycznie przylegające do Wiązowny.
Liczba mieszkańców – 237 osób (stan na dzień 29.06.2015, dane UG Wiązowna)
Sołectwo kadencja 2015 – 2019:
Sołtys – Henryk Sędek
Rada Sołecka: Andrzej Pliszka – przewodniczący, Ewa Balas, Henryka Mandziak, Bogdan Sobczuk, Renata Ciok – członkowie.

Stefanówka, 2009, foto: AS
Stefanówka, 2009, foto: AS

Charakterystyka

Stefanówka to najmłodsza miejscowość w gminie Wiązowna charakteryzująca się bardzo dynamicznym napływem ludności i rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Duża podaż gruntów wraz z walorami przyrodniczymi wsi, dobrą komunikacją ZTM, istniejącym wodociągiem i gazyfikacją oraz bliską perspektywą budowy sieci kanalizacyjnej sprawiły, że tutejszymi terenami pod zabudowę zainteresowali się zarówno indywidualni inwestorzy jak i developerzy budujący osiedla domów jednorodzinnych.  W ciągu ostatnich 8 lat liczba mieszkańców tej miejscowości uległa podwojeniu. Jeszcze w 2007 roku Stefanówkę zamieszkiwało 116 osób, teraz wieś liczy 237 mieszkańców.

Stefanówka, 2009, foto: AS
Budowa osiedla domów w Stefanówce, 2009, foto: AS

Atutem miejscowości są niewątpliwe jej walory przyrodnicze oraz komunikacja ZTM z Warszawą. W 2008 roku, dzięki uruchomieniu linii 730  Stefanówka zyskała połączenie autobusowe ze stolicą.

Stefanówka, 2009, foto: AS
Niebo nad Stefanówką, 2009, foto: AS

Społeczność Stefanówki stanowi głównie ludność napływowa i w niewielkim stopniu rolnicy oraz ich dzieci i wnuki. Źródłem dochodów większości mieszkańców jest praca w pobliskich miastach, w tym głównie w Warszawie.
Dzieci ze Stefanówki uczą się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiązownie. Młodzież uczęszcza do szkół średnich i wyższych w Warszawie i Otwocku. Wieś jest czysta i zadbana a jej mieszkańcy aktywni i otwarci.

Stefanówka, 2009, foto: AS
Stefanówka, 2009, foto: AS

W lokalnej świetlicy odbywają się spotkania sołeckie, prowadzone były zajęcia plastyczne oraz j. angielskiego dla dzieci. Organizowane były „Mikołajki”, spotkania wigilijne, spotkania różańcowe a także bale karnawałowe dla najmłodszych.

Bal karnawałowy w Stefanówce, 2009, foto: AS
Bal karnawałowy w Stefanówce, 2009, foto: AS

Ogromnym problemem Stefanówki jest brak chodnika przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej 721, która przebiega przez wieś, a którą pędzą samochody osobowe oraz TIRy. O poprawę bezpieczeństwa mieszkańcy walczą już od lat. Pytania o termin budowy chodnika przy tej drodze są chyba najczęściej zadawanymi w dziale Pytań do Wójta na stronie Urzędu Gminy w Wiązownie…

Historia

Od połowy XIX wieku, wraz z wybudowaniem brukowanych traktów, nastąpił rozwój osadnictwa w gminie Wiązowna. Zagospodarowano dotychczasowe pustki, ugory, lasy i bagniste łąki. Powstały nowe wsie, folwarki i kolonie. Tak w 1871 roku, staraniem Domaniewskich – dziedziców Wiązowny powstała kolonia Stefanówka.

Stefanówka, 2009, foto: AS
Stefanówka, 2009, foto: AS

Początkowo w Stefanówce mieszkała służba pałacowa. W XX w. część Stefanówki należała do Szymona i Tadeusza Neumanów oraz Wandy ze Szlenkierów Chrzanowskiej.

Stefanówka do niedawna była częścią Boryszewa i nie istniała jako wieś, czy osada. W 1991 roku, staraniem mieszkańców i ówczesnego radnego Franciszka Izdebskiego zostało utworzone samodzielne sołectwo Stefanówka.
26 lutego 2008 r. Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę o wyodrębnieniu Stefanówki, jako samodzielnej jednostki osadniczej ze wsi Boryszew. Wieś Stefanówka objęła swym zasięgiem terytorialnym obszar sołectwa Stefanówka.

Uchwałę podjęto na wniosek Rady Sołeckiej i Sołtysa sołectwa Stefanówka. Mieszkańcy Stefanówki poprzez swoich ustawowych przedstawicieli podnieśli wcześniej problem braku więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami Boryszewa i Stefanówki. Obie te miejscowości stanowią dwa odrębne zespoły zabudowań wiejskich położonych przy dwóch różnych drogach, a wspólny obręb geodezyjny Boryszew i jednocześnie niezależne numeracje posesji wprowadzały chaos administracyjny.

Od stycznia 2009 r. Stefanówka jest wpisana do Urzędowego Wykazu Nazw Miejscowości w Polsce. Na przełomie czerwca i lipca 2009 r., z powodu zmian nazwy ulic i nazwy samej miejscowości, mieszkańcy Stefanówki wymienili dowody osobiste.

Pod koniec 2013 roku ruszyła budowa kanalizacji w Stefanówce.

Data publikacji, 23.09.2009, Wiazowna.info.pl, aktualizacja 10.07.2015

punkt

Galeria zdjęć (foto: Alicja Sękowska, 2009)

Opracowanie: J. Filimonow
Na podstawie:
Krzysztof Oktabiński „Nad Mienią i Świdrem”, Otwock 2004, cz 1.,2.,3.
Kałuszko J., Ajdacki P., „Otwock i okolice”, wyd. II, Pruszków 2006.

„Plan Odnowy Miejscowości Stefanówka na lata 2007- 2013”

Współpraca: Alicja Sękowska (zdjęcia), Krzysztof Oktabiński (konsultacja historyczna), Katarzyna Gołąb (wywiad – ankieta)

Zdjęcia oraz materiały pochodzą z 2009 roku, jeśli uznacie, że należy coś uaktualnić – prosimy o taką informację. Mile widziane aktualne zdjęcia ze Stefanówki – można je przesyłać na adres: kontakt@wiazowna.info.pl lub za pośrednictwem FB

 

copyright

Zobacz także
Wywiad z 2009 roku z Emilią Sędek – sołtysem Stefanówki

 

Share