Pęclin

Share

Pęclin na mapiePęclin – duża wieś i sołectwo w gminie Wiązowna leżące na wysokości 119 m n.p.m. wzdłuż drogi Kąck – Dziechciniec
Liczba mieszkańców – 407 osób (stan na dzień 29.06.2015, dane UG Wiązowna)
Sołectwo kadencja 2015 – 2019:
Sołtys – Aneta Witan
Rada Sołecka:
Przewodniczący – Marcin Wojnowski
Członkowie – Elżbieta Witan, Sławomir Fiedosewicz

Charakterystyka

Od północy, zachodu i wschodu wieś otaczają lasy sosnowe, które zajmują ponad 50% powierzchni gruntów tworzących sołectwo Pęclin. Jak czytamy w Planie Odnowy Miejscowości Pęclin, są to głównie lasy prywatne. W Pęclinie przeważają grunty rolne niskiej VI i V klasy i pierwotna rolnicza funkcja terenu stopniowo zanika. We wsi jest kilka gospodarstw rolnych. Mają one małą powierzchnię i nie najlepszą strukturę działek, które są wąskie i długie. Na części terenów rolnych, tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych znajdują się łąki i pastwiska.

W latach 70-tych XX wieku na terenie sołectwa powstały dwa kompleksy działek rekreacyjnych. Istnieją one do dnia dzisiejszego, a część domków letniskowych została przebudowana na całoroczne budynki mieszkalne.I właśnie funkcja mieszkaniowa dominuje w Pęclinie.Grunty rolne są sukcesywnie zabudowywane domami mieszkalnymi. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego.

Przez Pęclin biegnie asfaltowa droga powiatowa, która prowadzi do wsi Kąck. Wzdłuż drogi na terenie wsi wybudowano chodnik i wykonano oświetlenie uliczne. Przez wieś przebiegają także drogi gminne: łącząca Pęclin z Wiązowną, do wsi Malcanów oraz do Żanęcina. Do mocnych stron miejscowości zaliczane są piękne lasy, czyste powietrze, brak intensywnego ruchu samochodowego czy tranzytowego oraz brak przemysłu

 We wsi znajduje się kilka gospodarstw rolnych, zakład betoniarski oraz firma transportowa. Dzieci i młodzież  uczęszczają do szkoły podstawowej w Wiązownie i gimnazjum w Wiązownie i Gliniance.

W Pęclinie znajduje się Gminne  Przedszkole „Pod Stumilowym Lasem”  cieszące się dużą renomą w środowisku lokalnym, gminnym oraz wśród rodziców.  Obecnie do placówki uczęszcza ponad 100 dzieci. Na piętrze budynku znajduje się pięć przestrzennych sal dydaktycznych, sypialnia dla grupy najmłodszej oraz nowoczesny węzeł sanitarny. Na parterze mieści się gabinet logopedyczno – psychologiczny, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka, nowoczesna kuchnia oraz pomieszczenia biurowe i pokój socjalny dla personelu. Przedszkole dysponuje przestrzennym placem zabaw, wyposażonym w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt do zabaw, uzupełniany i wymieniany na bieżąco.

foto: gppeclin.szkolnastrona.pl
foto: gppeclin.szkolnastrona.pl

Do słabych stron miejscowości należy nie najlepsza infrastruktura. W Pęclinie brakuje gazociągu i kanalizacji, a drogi gminne i wewnętrzne są słabej jakości. We wsi nie ma świetlicy wiejskiej oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych do aktywnego spędzania wolnego czasu. Program odnowy miejscowości i sołectwa Pęclin na najbliższe lata obejmuje m.in potrzebę pozyskania terenu pod budowę świetlicy wiejskiej, placu zabaw dla najmłodszych oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki. W planach jest także m.in popularyzacja rekreacji i sportu w oparciu o zasoby przyrodnicze miejscowości (np Nordic Walking), wytyczenie i urządzenie ścieżek spacerowych i rowerowych. Wymieniana jest także potrzeba gazyfikacji oraz kanalizacji miejscowości.

Znane osoby z Pęclina

Anna Niedźwiecka-Jędrzejewska

Ciekawostki
Zapomniany cmentarz ewangelicki

Na przeciwko przedszkola w Pęclinie, za gospodarstwem, w którym kiedyś mieściła się wiejska szkoła, znajduje się zalesiony pagórek. W ziemi spoczywają szczątki niemieckich kolonistów, którzy w XIX wieku zakładali tu osadę. W 1944 roku cmentarz ewangelicki zniszczyły sowieckie czołgi, reszty dokonała miejscowa ludność, która po wojnie rozebrała nagrobki wykorzystując je do celów gospodarczych.

 

punkt

Z ostatniej chwili: w 2009 roku jednym z problemów przewijających się w rozmowach z mieszkańcami Pęclina był brak świetlicy, miejsca gdzie mogliby się spotykać młodzi ludzie. Wygląda na to, że to się wkrótce zmieni. 14 lipca 2015 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej z szatnią i zapleczem gospodarczym, placu zabaw, boiska do gry w siatkówkę w Pęclinie

*Opracowanie: J. Filimonow
na podstawie: Plan Odnowy Miejscowości Pęclin na lata 2008-2015
Strona internetowa Gminnego Przedszkola „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie

foto: Alicja Sękowska

Data pierwszej publikacji 20.11.2009, aktualizacja 14.07.2015

Zobacz także:

Historia Pęclina
Wywiad z 2009 roku z Agnieszką Makówką – sołtysem Pęclina

copyright

Share