Izabela

Share

Izabela, fragment mapy, źródło: wiazowna.pl

Izabela – wieś i sołectwo położone w północnej części gminy Wiązowna zajmujące powierzchnię ok. 225 ha, z czego aż 50 ha stanowią lasy.
Liczba mieszkańców: 281 (stan na dzień 29.06.2015, dane UG Wiązowna)
Sołectwo kadencja 2015 – 2019:
Sołtys: Emilia Dudek
Rada Sołecka:Przewodniczący – Danuta Podgórska, Członkowie – Marian Kaczyński, Radosław Łabędź, Arkadiusz Oliwa, Robert Sidor

Ulice Izabeli
Ulice Izabeli, na podstawie mapy: wiazowna.pl

Izabela położona jest w sąsiedztwie dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych Warszawa-Lublin i Warszawa-Terespol a w najbliższych latach także autostrady A-2. Wieś nie posiada jednak komunikacji ZTM a do najbliższego przystanku mieszkańcy mają do pokonania ok. 2 km. Przez Izabelę przebiegają gruntowe drogi lokalne i gminne oraz droga powiatowa 2701W łącząca wieś z DK17 w Majdanie oraz drogą wojewódzką 721 w Duchnowie. Droga jest w kiepskim stanie technicznym, brakuje poboczy i chodników co dodatkowo negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Izabela 2010, foto: AS
Izabela 2010, foto: AS

Główna zabudowa wsi koncentruje się po obu stronach drogi powiatowej, ale nowe domy powstają także wzdłuż dróg lokalnych. Z jednej strony bliskość stolicy z drugiej otoczenie lasem (ok. 50 ha) i brak przemysłu sprawiają, że w ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny napływ ludności, którzy kupują ziemię i osiedlają się w tych okolicach. Od 2009 roku liczba mieszkańców Izabeli wzrosła o ponad 40%.

Przez Izabelę biegnie linia energetyczna SN 15, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa brakuje jednak kanalizacji.  Izabela należy do do parafii w Zakręcie, a we wsi nie ma szkoły, przedszkola, poczty czy ośrodka zdrowia. Funkcjonuje tu jedynie niewielka świetlica wiejska oraz sklep spożywczy.

Zdecydowana większość mieszkańców pracuje poza rolnictwem. Nieliczni prowadzą uprawy na własny użytek.

Opracowanie: Joanna Filimonow
na podstawie: Plan odnowy Miejscowości Izabela
Współpraca: Alicja Sękowska – zdjęcia

Data pierwszej publikacji 15.07.2010, aktualizacja 18.07.2015

punkt

Zobacz także:

Izabela – historia miejscowości

copyright

Share