Dziechciniec

Share

Dziechciniec na mapie Dziechciniec – wieś i sołectwo położone w południowo-wschodniej części gminy Wiązowna
Liczba mieszkańców: 433 (stan na dzień 29.06.2015, dane UG Wiązowna)
Sołectwo kadencja 2015 – 2019:
Sołtys – Anna Lech,
Rada Sołecka: Marzena Baran – przewodnicząca; Anna Szczegielniak, Jerzy Lech, Anna Więsik, Dorota Witan, Mirosław Gumowski, Małgorzata Stańczak – członkowie.

Dziechciniec, 2009 foto: AS
Dziechciniec, 2009 foto: AS

Charakterystyka

Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS

Dziechciniec leży w południowo-wschodniej części Gminy Wiązowna i mieszka w nim 433 mieszkańców (stan na 29 czerwca 2015 roku). Główne pasmo zabudowy lokalnej rozciąga się wzdłuż asfaltowej drogi powiatowej łączącej Żanęcin z Glinianką. Nowa zabudowa sytuuje się w dwóch pasmach równoległych do tej drogi oraz na południowym skraju sołectwa. Północną stronę stanowią łąki i pola. Każdego roku buduje się w Dziechcińcu kilka domów całorocznych. We wsi znajduje się również wiele działek rekreacyjnych.

Miejscowość posiada wodociąg, brakuje jednak kanalizacji i gazyfikacji. Sieć telekomunikacyjna jest średnio rozwinięta, a drogi powiatowe nie mają pobocza i chodników. Z kolei drogi gminne są średnio utwardzone kruszywem podatnym na wpływy atmosferyczne. Na terenach wsi nie ma szkoły, przedszkola, poczty, ośrodka pomocy czy kościoła. Funkcjonuje tylko niewielka świetlica wiejska, która stanowi jednak prężny ośrodek życia społecznego.

Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS

Dzięki aktywności mieszkańców i sołtyski Dziechcińca pani Anny Lech, budynek świetlicy został wyremontowany, powstał plac zabaw dla dzieci, boisko, grill, a klub wiejski wzbogacił się o kino domowe i DVD. W świetlicy została zorganizowana kawiarenka internetowa, z której chętnie korzysta młodzież oraz dzieci. Raz w miesiącu na wspólne modlitwy zbierają się w klubie starsze kobiety.

Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS

W Dziechcińcu organizowane są festyny na św. Jana i zakończenie lata, które gromadzą licznych mieszkańców także z okolicznych wsi. Konkursy dla całych rodzin i loteria fantowa a także kiełbaski z grilla i ciasta upieczone przez starsze gospodynie gwarantują udaną zabawę. Niewątpliwym atutem miejscowości jest atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu. Grunty z uwagi na bliskość stolicy są przedmiotem ustawicznego zainteresowania handlowego a walory przyrodnicze oraz niewielka skala miejscowości przyciągają nowych mieszkańców, zmęczonych dotychczasowym wielkomiejskim życiem.

Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS
Dziechciniec, 2009, foto: AS

W 2007 roku, przy udziale mieszkańców i samorządu sołeckiego, powstał „Plan Odnowy Miejscowości Dziechciniec na lata 2007- 2015”, którego przesłaniem jest: Uwrażliwienie mieszkańców na dbałość o wspólny majątek wybudowanych obiektów i urządzeń oraz oczekiwanie, aby poczuli się ich współgospodarzami.

Główne plany, obejmują:

  • Rozbudowę świetlicy do formy klubu wiejskiego;
  • Wybudowanie boiska sportowego w obrębie przestrzeni klubu (wraz z profesjonalnym ułożeniem nawierzchni boiska zespolonego 3 w 1 (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka) oraz wykonaniem oświetlenia);
  • Zagospodarowanie stawu i jego brzegu;
  • Zaprojektowanie i wybudowanie muszli koncertowej oraz organizowanie festynów wiejskich promujących sołectwo;
  • Zaprojektowanie i wybudowanie w centrum Dziechcińca fontanny oraz ułożenie kostki i zagospodarowanie tego miejsca (ławeczki, oświetlenie, zaprojektowanie zieleni);
Przy drodze do Pęclina znajduje się kapliczka murowana, z figurą Matki Bożej;  foto: A. Sękowska
Przy drodze do Pęclina znajduje się kapliczka murowana, z figurą Matki Bożej; foto: A. Sękowska/2009

Ciekawostki:

  • Wieś powstała w miejscu wykarczowanej puszczy. Drewno z Dziechcińca posłużyło do budowy Kościoła w Gliniance.
  • Dziechciniec wyróżniał się od innych wsi, szczególną pobożnością i tym, że wychowało się w nim aż trzech księży i pięć sióstr zakonnych.

Data  pierwszej publikacji, 09.07.2009, Wiazowna.info.pl, aktualizacja 09.07.2015

Opracowanie: J. Filimonow
Na podstawie:
Krzysztof Oktabiński „Nad Mienią i Świdrem”, Otwock 2004, cz 1.,2.,3.
Kałuszko J., Ajdacki P., „Otwock i okolice”, wyd. II, Pruszków 2006.

„Malcanów, wieś w Gminie Wiązowna 1814-2014”, pod red. D.M.Kozielskiej, Warszawa 2014
„Plan Odnowy Miejscowości Dziechciniec na lata 2007- 2015”

Składam serdeczne podziękowania dla Krzysztofa Oktabińskiego za pomoc w opracowaniu historii Dziechcińca. Joanna Filimonow, lipiec 2009

Współpraca: Alicja Sękowska (zdjęcia), Krzysztof Oktabiński (konsultacja historyczna), Katarzyna Gołąb (wywiad – ankieta)

Zdjęcia oraz materiały pochodzą z 2009 roku, jeśli uznacie, że należy coś uaktualnić – prosimy o taką informację. Mile widziane aktualne zdjęcia z Dziechcińca – można je przesyłać na adres: kontakt@wiazowna.info.pl lub za pośrednictwem FB

punkt

Zobacz także:

Historia Dziechcińca
Galeria zdjęć
Mini -wywiad z 2009 roku z Anną Lech, sołtysem Dziechcińca
Wieści z Dziechcińca

copyright

Share