Bolesławów

Share

Bolesławów, foto: AS, 2009 Bolesławów – wieś i sołectwo w gminie Wiązowna
Liczba mieszkańców: 84 (stan na dzień 29.06.2015, dane UG Wiązowna)
Sołectwo kadencja 2015-2019
Sołtys – Waldemar Moniak
Rada Sołecka: Przewodnicząca – Magdalena Kazimierczyk
Członkowie – Elżbieta Jaworska, Andrzej Kuświk

 

Wieś i sołectwo Bolesławów położone jest na południu gminy Wiązowna i sąsiaduje z Kruszówcem, Czarnówką, Rzaktą oraz gminą Kołbiel. Główna zabudowa wsi znajduje się po obu stronach drogi powiatowej Nr 2709 W.

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Wieś ma swój niewątpliwy urok, chociaż nie można oprzeć się wrażeniu, że miejscami czas się tutaj zatrzymał. Nie powstaje tu tak dużo nowych domów jak np. w sąsiedniej Czarnówce. Wg oficjalnych danych UG w Wiązownie w ostatnich latach liczba mieszkańców spadła z ok. 100 osób w 2009 do ok. 84 w 2015.

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Wieś posiada wodociąg, ale nie ma sieci gazowej i kanalizacyjnej.

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Bolesławów należy do parafii św. Wawrzyńca w Gliniance. W Gliniance jest też szkoła podstawowa i gimnazjum oraz ośrodek zdrowia i sklepy, z których korzystają mieszkańcy Bolesławowa.

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Wieloletnim sołtysem Bolesławowa jest Waldemar Moniak, prezes działającego w gminie Wiązowna  Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem

Ostatnie inwestycje w Bolesławowie:
Budowa oświetlenia w ul. Młynarskiej – podpisano umowę z wykonawcą zadania, planowany termin realizacji do końca VIII 2015 r.

Historia Bolesławowa

Bolesławów został założony jako kolonia po dawnym folwarku z połowy XIX w., pomiędzy Glinianką a Dobrzyńcem. Folwark powstał za sprawą obywatela ziemskiego Bolesława Pisanko z pobliskiego Dobrzyńca, który spoczywa na cmentarzu w Gliniance.  Zachowały się resztki dawnej zabudowy krytej strzechą – stodoła drewniana pod numerem 6

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS, 2009

Dominującą formą gospodarki w Bolesławowie, tak jak i całym rejonie Glinianki było rolnictwo i hodowla. W rejonie Glinianki właściciele folwarków posiadali ponad połowę ziemi. Wspomniany założyciel kolonii Bolesławów – Bolesław Pisanko posiadał 378 ha w Dobrzyńcu Małym i 926 ha w Dobrzyńcu Wielkim.

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Bolesławów należy do gminy Wiązowna od 1973 r.Wcześniej był kolonią w gminie Glinianka. W 2005 roku wieś miała 97 mieszkańców, w 200999, a w 201584

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Bolesławów podobnie jak m.in. Czarnówka, Kopki, czy Kruszówiec leży w Dolinie Świdra i dzięki temu charakteryzuje się znacznie lepszymi glebami niż w pozostałych częściach gminy Wiązowna. Na tym obszarze uprawiano głównie zboże i ziemniaki. W większości gospodarstw hodowało się bydło, trzodę chlewną i drób, przy czym tylko nieliczne gospodarstwa posiadały powyżej 3 sztuk bydła mlecznego. Bolesławów zachował swój rolniczy charakter do dnia dzisiejszego.

Bolesławów, foto: AS
Bolesławów, foto: AS

Data pierwszej publikacji 31.05.2010, Wiazowna.info.pl, aktualizacja 21.07.2015

Opracowanie: Joanna Filimonow
Współpraca: Krzysztof Oktabiński (historia), Alicja Sękowska (zdjęcia)

punkt

Zobacz także:

Bolesławów – galeria zdjęć
Wywiad z 2009 roku z Waldemarem Moniakiem – sołtysem Bolesławowa

copyright

 

Share