Poznaj z nami Gminę Wiązowna

Share

20 czerwca 2009 roku, podczas Dni Gminy Wiązowna, nastąpiła inauguracja Obchodów 200-lecia istnienia Gminy Wiązowna i rozpoczęcie Roku Gminy Wiązowna.
Portal Wiązowna.info.pl przyłączył się do Obchodów z własnym projektem „Poznaj z nami gminę Wiązowna. W rozpoczętym Roku Gminy Wiązowna przybliżył mieszkańcom poszczególne sołectwa i osiedla. Przedstawił sołtysów, osoby znane i mniej znane oraz krótką historię i charakterystykę poszczególnych miejscowości.

Przy projekcie pomagali: Alicja Sękowska (zdjęcia), Krzysztof Oktabiński (konsultacja historyczna), Katarzyna Gołąb (ankiety- wywiady) i Joanna Czubak (zdjęcia).

mapa_solectwa
źródło: wiazowna.pl

 

Pozostałe sołectwa i osiedla – wkrótce! Trwa przenoszenie i uaktualnianie danych.

Gmina Wiązowna – to gmina wiejska położona w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie otwockim, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Wg stanu na dzień 29.06.2015 zamieszkuje ją blisko 11,5  tys. osób.

Gmina Wiązowna
źródło: wiazowna.pl

Obszar gminy wynosi 10212 ha i jest podzielony na 26 sołectw i 4 osiedla

Sołectwa:  Zakręt, Zagórze, Majdan, Izabela, Michałówek, Boryszew, Góraszka, Wiązowna Gminna, Stefanówka, Duchnów, Wiązowna Kościelna, Żanęcin, Pęclin, Kąck, Dziechciniec, Malcanów, Poręby, Glinianka, Lipowo, Kopki, Wola Karczewska, Wola Ducka, Czarnówka, Kruszówiec, Bolesławów, Rzakta.

Osiedla:  Emów, Parkowe, Radiówek, Rudka

Gmina Wiązowna charakteryzuje się średnio urozmaiconą powierzchnią terenu. Tereny szczególnie atrakcyjne pod względem krajobrazowym związane są z dolinami Świdra i Mieni.

Herb gminy Wiązowna przedstawia w polu pomarańczowym zielony liść wiązu z zarysem biegu rzeki Mienia w kolorze jasno granatowym. Nad liściem widnieje żółte półkole symbolizujące zarys słońca a wokół niego półkolisty napis gmina Wiązowna. Autorem projektu herbu był Lech Żurkowski. Herb zatwierdzono w 1990 roku.

Herb gminy Wiązowna

Siedzibą władz gminnych jest Urząd Gminy znajdujący się przy ul. Lubelskiej 59 w Wiązownie. Infolinia urzędu: 22 512 58 00, fax 22 512 58 02, e-mail: urzad@wiazowna.pl

Urząd Gminy pracuje:

poniedziałki            8.00 – 18.00
wtorki – piątki          8.00 – 16.00

Urząd Gminy w Wiązownie

Share