Poznaj Wiązownę

Share

Wiązowna to duża wieś, położona nad Mienią, przy drodze międzynarodowej nr 17 Warszawa – Lublin, na wschodnim skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 25 km od centrum stolicy, w północnej części powiatu otwockiego. W skład wsi Wiązowna wchodzą sołectwa: Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna oraz Osiedle Parkowe. Wiązowna jest siedzibą gminy Wiązowna. W Wiązownie mieści się Urząd Gminy, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkole, Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Urząd Pocztowy oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji. We wsi istnieją trzy jednostki spółdzielcze: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Bank Spółdzielczy i Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

Część lokalnych, prywatnych przedsiębiorców jest zrzeszona w Forum Przedsiębiorczości. Ponieważ gleby są dość słabe  zdecydowanie większa część mieszkańców pracuje poza rolnictwem. Źródłem ich dochodów jest rzemiosło oraz praca najemna w pobliskich miastach – Otwocku i Warszawie. Nieliczni zajmujący się rolnictwem prowadzą uprawy na własny użytek. Znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie na miejscu w administracji, ochronie zdrowia, opiece społecznej, oświacie, transporcie, rzemiośle, drobnym przemyśle i handlu. Ostatnie lata przyniosły duży napływ nowych mieszkańców Wiązowny – głównie młodych rodzin z dziećmi. Obecnie wieś liczy ok. 2000 tys. mieszkańców. Główne ulice są utwardzone, pozostałe gruntowe. Zdecydowanie dominuje współczesna zabudowa jednorodzinna.

(w budowie)

 

Share