Podpisano umowy na S17 od węzła Lubelska do Garwolina

Share
foto: gddkia.gov.pl
foto: gddkia.gov.pl

Jak informuje serwis internetowy GDDKiA, podpisano umowy na realizację trzech kolejnych odcinków S17 pomiędzy Warszawą a Lublinem:

– od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli
– obwodnica Kołbieli
– od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina

źródło: .gddkia.gov.pl
źródło: .gddkia.gov.pl

Zgodnie z umową wykonawcy mają 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania (nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) co oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 roku. Wiosną przyszłego roku powinna ruszyć budowa (po ok. 15 miesiącach przeznaczonych na prace projektowe)

Realizacją dwóch odcinków: od węzła Lubelska (gmina Wiązowna) do obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km, wartość ok. 370,5 mln zł) oraz obwodnicą Kołbieli (8,7 km, ok. 225,5 mln zł) zajmie się Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Kolejny odcinek, od obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina (ok. 13 km, blisko 290 mln zł), zaprojektuje i zbuduje firma Budimex.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska” w Wiązownie do granicy województwa lubelskiego. (z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina). Węzeł „Lubelska” nie jest objęty zakresem opracowania.

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi – S
 • prędkość projektowa – 100 km/godz.
 • nośność – 11,5 t/oś
 • kategoria ruchu – KR6
 • całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • ilość jezdni – 2
 • szerokość pasów ruchu
  3 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny do węzła „Wiązowna II”
  2 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny od węzła „ Wiązowna II”
  docelowo 3 x 3,5 + 2,5 m pas awaryjny na całym odcinku

Węzły drogowe

 • Węzeł „Wiązowna I”
 • Węzeł „Wiązowna II”
 • Węzeł „Wólka Mlądzka”
 • Węzeł „Ostrów”
 • Węzeł „Kołbiel” w km 23+840 tj. na przecięciu się projektowanej obwodnicy drogi S17 z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 50
 • Węzeł „Lipówki”
 • Węzeł „Górzno”
 • Węzeł „Gończyce”
 • Węzeł „Trojanów”

Obiekty inżynierskie

Zakłada się rozbiórkę wszystkich istniejących obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowanie w ich miejsce nowych konstrukcji.

Ochrona środowiska
Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów

Więcej informacji na stronie GDDKiA

źródło: GDDKiA

Share