Plany nowej lokalizacji Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji

Share

W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Wiązowny Gminnej. Spotkanie miało charakter głównie sprawozdawczy, chociaż padły także słowa o planowanych inwestycjach w najbliższej okolicy.2016.04.15 101

Janusz Budny, wójt gminy Wiązowna, przedstawił m.in. plany: dalszej rozbudowy Parku Centrum (dodatkowe oświetlenie i monitoring, trawniki, zieleń, pomieszczenia sanitarne i … fontanna), budowy ciągu pieszo-rowerowego (Karczew – Halinów) a także planowaną nową lokalizację Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji, które miałyby powstać za starą pętlą autobusową przy ul. Lubelskiej (miejsce dawnego SUW Wiązowna). Padło także zdanie o przeniesieniu biblioteki do budynku po Ośrodku Zdrowia…

2016.04.15 104

W czasie zebrania dokonano zmiany rozdysponowania środków sołeckich na rok 2016. Przegłosowano aby inwestycję poprawy nawierzchni na placu zabaw w Parku Centrum przełożyć na następny rok i zrobić to w większym zakresie.

2016.04.15 102

W imieniu mieszkańców głos zabrała Anna Bętkowska, wójt poprzedniej kadencji. Zaapelowała o dodatkową huśtawkę dla najmłodszych dzieci na placu zabaw w Wiązownie oraz przeczytała pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze 721 w Wiązownie i Stefanówce, prosząc aby jak najwięcej mieszkańców złożyło podpisy pod petycją.

2016.04.15 105

Podczas zebrania sołtys Wiązowny Gminnej – Marlena Gałkowska apelowała o większą aktywność mieszkańców, zgłaszanie problemów i ewentualnych propozycji rozwiązań. Już dzisiaj można się zastanowić jak rozdysponować w sierpniu fundusz sołecki na rok 2017.

2016.04.15 100

Foto: RS

Share