Plany komunikacyjne Gminy

Share

W związku z sygnałami wpływającymi do Urzędu odnośnie komunikacji ZTM w Gminie Wiązowna, pragniemy podkreślić, iż nieprawdą jest jakoby autobus linii 720 do Glinianki miał zmienić swą trasę na odcinku Wiązowna – Żanęcin. Są to pomówienia osób nieżyczliwych, które swą postawą wpływają na destrukcję i wywołują napięcia społeczne. Autobus ten nadal będzie jeździć przez Wiązownę ul. Kościelną, ul. Projektowaną przez Piekiełko do Żanęcina. Na terenie naszej Gminy kursują trzy linie komunikacyjne ZTM 722 do Wiązowny, 720 do Glinianki i 730 do Duchnowa. Wobec wszystkich tych linii mamy plany rozwojowe tak, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i skomunikować te miejscowości, które nie mają bezpośredniego połączenia autobusowego ze stolicą.

Linia 722 – planowane jest przedłużenie linii do Radiówka po wybudowaniu pętli autobusowej /nadal zostaną utrzymane podjazdy do Zagórza/.

Linia 720 – przedłużenie wybranych kursów do Rzakty oraz wprowadzenie podjazdów do Pęclina /po wybudowaniu półperonów i pętli/.

Linia 730 – przedłużenie do Brzezin /po wybudowaniu pętli/.

Nie znamy ostatecznych terminów wprowadzenia zmian jednakże, niektóre z nich planowane są już na przyszły rok. Obecnie w Radiówku trwają prace związane z modernizacją pętli autobusowej. W trakcie uzgodnień jest realizacja półperonów przystanków do Rzakty i innych miejscowości.

źródło: wiazowna.pl

Share