Otwarcie GCI w Wiązownie

Share

W sobotę 26 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Wiązownie. Centrum ma swoją siedzibę w wyremontowanym pomieszczeniu na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

GCI w Wiązownie istnieje już od 2005 roku. Powstało w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt na utworzenie centrum w Wiązownie zyskał aprobatę ministerstwa, a ze środków przyznanych w grancie stworzono pracownię multimedialną. W roku 2007 program został rozliczony. O dalszych losach GCI miały zdecydować władze gminy.

Potrzeba działania takiego centrum została potwierdzona przez władze gminy, znalazły się środki na jego funkcjonowanie. Ważne, aby stało się ono miejscem integrującym społeczność lokalną, czemu służy jego dostępność dla wszystkich mieszkańców. Wójt Marek Jędrzejczak dopinguje działania GCI. Wszyscy mają nadzieję, że mieszkańcy chętnie będą korzystali z usług placówki.

Na uroczyste otwarcie przybyli przedstawiciele władz gminy Wiązowna, naczelnicy wydziałów Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, placówek kulturalnych, przedstawiciele władz powiatowych, stowarzyszenia „Jesteśmy” oraz mieszkańcy. Zebrani goście mieli możliwość zapoznania się z celami, jakie stawia przed sobą Centrum. Po prezentacji zadań i funkcji GCI w Wiązownie oraz po przedstawieniu zebranym gościom planów jego pracy, Zastępca Wójta Bartłomiej Tkaczyk przeciął wstęgę i dokonał symbolicznego otwarcia nowej placówki. Uroczystość uświetniła wystawa fotografii autorstwa pani Alicji Sękowskiej. Zdjęcia plenerów i krajobrazów gminy Wiązowna spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem. Autorka, która należy do Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Ziemi Otwockiej, zaprosiła do odwiedzenia pełnej wystawy swoich fotografii, która odbędzie się 17 lutego w MDK w Otwocku, a w późniejszym czasie także w Wiązownie. Oprócz podziwiani wystawy, goście mieli możliwość obejrzenia zasobów GCI oraz wymiany uwag na temat pracy i zadań Centrum.

GCI zajmie się szerzeniem informacji i promocją gminy Wiązowna. Będzie niosło pomoc mieszkańcom, będzie miejscem, gdzie będą mogli:

• rozwijać swoje umiejętności

• podnosić kwalifikacje zawodowe i kształcić się

• pozyskiwać informacje

• prezentować swoje umiejętności nie tylko na forum gminy, ale również poprzez Internet

• korzystać ze sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

• uczestniczyć w szkoleniach i kursach

GCI będzie także aktywnie uczestniczyć w inicjatywach, mogących służyć promocji gminy, prezentacji ciekawych miejsc i osób.

Obecni goście z życzliwością wyrażali się o idei funkcjonowania GCI oraz życzyli pomyślnego rozwoju i owocnej pracy z przyszłym klientami.

Anna Sikora
GCI Wiązowna

źródło: wiazowna.pl

Share