Historia OSP Wiązowna

Share

Data publikacji: 26.07.2015

OSP Wiązowna 1918-2015
OSP Wiązowna 1918-2015

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie sięga przełomu lat 1916 1917. W grudniu 1916 roku odbyło się zebranie organizacyjne mieszkańców Wiązowny, podczas którego został wybrany Komitet Założycielski. W następnym roku z jego składu utworzono Zarząd Ochotniczej Straży Ogniowej w Wiązownie. Prezesem zarządu został Józef Sierpiński*, naczelnikiem – Jan Kos, skarbnikiem – Jan Wronka, sekretarzem – Ludwik Izdebski, gospodarzem remizy – Józef Dąbała.  Organizacja łącznie z Zarządem OSP liczyła 38 osób.

Dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców, zbieranym podczas organizowanych kwest ulicznych, zabaw czy loterii fantowych udało się strażakom zakupić 30 hełmów strażackich, 12 pasów bojowych z toporkami, 6 bosaków, 2 beczkowozy konne i jedną ręczną sikawkę. Dodatkowo władze zwierzchnie przydzieliły jedną ręczną sikawkę, jeden beczkowóz konny oraz 60 mb węża tłocznego.

Na początku sprzęt strażacki był przechowywany na terenie gospodarstw strażaków, co w znacznym stopniu obniżało gotowość bojową. Rozpoczęto zatem działania w celu pozyskania środków i budowy strażnicy OSP. Drewniany budynek, o dwuspadowym dachu kryty papą powstał w 1918 roku ma placu przy obecnej ul. Duchnowskiej (Wiązowna Kościelna) dzięki wydatnej pomocy miejscowej ludności.

źródło: Kronika OSP Wiązowna
źródło: Kronika OSP Wiązowna

Tak budynek straży opisuje strażak OSP Marian Izdebski**

(..)Jednoprzestrzenna hala podzielona na dwie części. W części bliżej wjazdu stał jedno dyszlowy wóz strażacki z pompą. W głębi zaś magazyn sprzętu: bosaki, drabiny, węże itp. Wyjeżdżając do akcji cały ten sprzęt pomocniczy zabierano ze sobą. Wóz ciągnęła para koni. Zawsze w zapasie było kilka zaprzęgów. Gospodarze chętnie użyczali swoich zwierząt. (..) Do pożaru poza głównym wozem wyjeżdżały jeszcze 2-3 dwukołowe beczkowozy, każdy po ok. 400l.

W 1927 roku mieszkańcy Wiązowny i okolic ufundowali strażakom sztandar. W tym samym roku powstała strażacka orkiestra dęta.

Orkiestra OSP Wiązowna w 1933 r., źródło: Kronika OSP Wiązowna
Orkiestra OSP Wiązowna w 1933 r., źródło: Kronika OSP Wiązowna

Po wojnie trzeba było zaczynać wszystko od nowa.

Ówczesny ksiądz proboszcz Józef Noyszewski ogłosił z ambony, że tego i tego dnia odbędzie się zebranie założycielskie OSP. W wyznaczonym dniu stawili się prawie wszyscy przedwojenni strażacy*. W trakcie zebrania wybraliśmy nowy zarząd.

Prezesem OSP został  wójt gminy Ignacy Pawlak, sekretarzem organista – Jan Pietrzyk, skarbnikiem – Józef Smoliński, naczelnikiem – Piotr Sierpiński, zastępcą naczelnika – Marian Izdebski*, gospodarzem remizy – Józef Dąbała.

Najpierw musieliśmy zarobić na sprzęt. W tym celu razem z Kołem Gospodyń Wiejskich urządzaliśmy: zabawy taneczne, bufet, loterie fantowe. Fundusz zasiliły dobrowolne składki i pieniądze ze sprzedaży instrumentów muzycznych rozwiązanej orkiestry.

Uroczyste poświęcenie motopompy strażackiej przed remizą OSP w Wiązownie. M.in. ks. J. Noyszewski, wójt Ignacy Pawlak, Marian Oktabiński, Leon Wasilewski, Jan Izdebski, Jan Pietrzyk, Jan Wronka, Józef Twardowski, foto:ok. 1948**

ok. 1948
ok. 1948

Początkowo kupiliśmy samochód marki chevrolet. Nie był to udany zakup, często się psuł i brakowało części zamiennych. W latach 1950-tych zmieniliśmy go na Stara 20. Wcześniej dostaliśmy z powiatu motopompę M-400, którą ze względu na częste awarie wymieniliśmy na Leopolię M-800

źródło: kronika OSP Wiązowna
Pierwszy samochód dla OSP Wiązowna zakupiony z funduszy społecznych; źródło: kronika OSP Wiązowna

W latach 1950-1960 OSP Wiązowna liczyła ok. 30 osób

Od początku PRL – nasza organizacja nie miała prawie żadnych dotacji, byliśmy organizacją społeczną i autentycznie na własnym rozrachunku, bez wsparcia władz gromady i powiatu. (..) W połowie lat 50-tych doszliśmy do wniosku, że przydałaby się we wsi nowa remiza i więcej miejsca do ćwiczeń (..) Interesował nas teren nad Mienią opodal siedliska Józefa Dąbały przy ul. Kościelnej, który był własnością p. dziedzica p. Neumana

Delegacja z Wiązowny udała się do Warszawy a tam po rozmowie z właścicielem terenu otrzymała bezpłatnie plac od Kościelnej aż do Mieni. Budowa nowej remizy trwała od 1958 do 1965 roku i odbywała się głównie w czynie społecznym. Pierwotnie posiadała dwie wiaty i świetlicę klubową.

Budynek straży, lata 60-te, źródło: Kronika OSP Wiązowna
Budynek straży, lata 60-te, źródło: Kronika OSP Wiązowna

OSP Wiązowna, przed rozbudową,  lata 70-te  foto: arch. Marlena Gałkowska

OSP Wiązowna, , mat. arch. Marlena Gałkowska
OSP Wiązowna, , mat. arch. Marlena Gałkowska

Nad grobem strażaka Józefa Dąbały s. Szczepana. Od lewej: B. Dąbała, J. Sobota, M. Dąbała, M. Izdebski, E.Dąbała, J. Urbański, J. Pokrywczyński, B.Urbański, S. Kolasa, foto: lata 70-te**

lata 70-te
lata 70-te

W latach 80-tych remizę rozbudowano. Dobudowano sale dzisiejszego GOKu i biblioteki.

2009, foto: RS
2009, foto: RS

4 maja 2008 roku podczas uroczystości związanej z obchodami 90 lecia powstania OSP w Wiązownie, strażacy otrzymali nowy sztandar ufundowany przez wiązowskich przedsiębiorców.

Sztandar OSP Wiązowna, źródło: OSP Wiązowna
Sztandar OSP Wiązowna, źródło: OSP Wiązowna
foto: RS
foto: RS

29 sierpnia 2010 r. OSP Wiązowna otrzymała wóz ratowniczo-gaśniczy „Scania” współfinansowany z funduszy UE. Podobne otrzymały OSP Malcanów i OSP Glinianka.

Nowy wóz strażacki dla OSP Wiązowna; źródło: wiazowna.pl
Nowy wóz strażacki dla OSP Wiązowna, źródło: wiazowna.pl

W grudniu 2011, OSP Wiązowna otrzymała zestaw hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Zestaw hydrauliczny dla OSP Wiązowna, źródło: wiazowna.pl
Zestaw hydrauliczny dla OSP Wiązowna, źródło: wiazowna.pl

Wieloletnim prezesem OSP Wiązowna jest Grzegorz Pyzik. Obecnie w skład zarządu wchodzą także***:  Maciej Szyperski, wiceprezes-naczelnik, Jacek Majszczyk – z-ca naczelnika, Sylwia Cacko – sekretarz, Andrzej Rak – skarbnik, Michał Kopka – gospodarz remizy oraz członkowie: Krzysztof Tuszowski, Anna Kuzawa, Janusz Budny

foto: RS
foto: RS

Kilka lat temu budynek OSP Wiązowna przeszedł „lifting” i zyskał nowy kolor elewacji.

źródło: OSP Wiązowna
źródło: OSP Wiązowna

punkt

Aktualna siła bojowa OSP Wiązowna, foto: Karol Świstak

Opracowanie: © Joanna Filimonow 
na podstawie: **Marian Izdebski „Wspomnienia strażaka”/ K. Oktabiński, „Wiązowna 1597-1997. Kartki z dziejów parafii i gminy”, Bydgoszcz 1998
*** strona internetowa OSP Wiązowna
Archiwalna strona UG w Wiązownie, wiazowna.pl 2007-2014

punkt

* W czasie sowieckiego nalotu i zbombardowania ulicy Kościelnej w Wiązownie, w sierpniu 1944 roku zginął komendant OSP Józef Sierpiński, inni zginęli w pożodze wojennej. (przyp. red.)

copyright

Share