Od 1 grudnia zmiany w systemie komunikacji ZTM

Share

Od 1 grudnia br. zmieniają się w rozkłady jazdy linii 720 i 722. Wszystkie kursy linii 720 będą kończyć trasę na pętli w Gliniance. Według nowego rozkładu LINII 720 zwiększy się ilość kursów z siedmiu do dwunastu dziennie.

Natomiast linia 722 do tej pory kursująca do Zagórza będzie kończyć swój bieg w Wiązownie. Nowy rozkład LINII 722 w miesiącu grudniu będzie miał charakter eksperymentalny. W zależności od potrzeb ostateczny rozkład zostanie zdefiniowany w styczniu 2008 r. Decyzja o zmianie zostanie podjęta po przeprowadzonej obserwacji potoku pasażerów i analizie obciążenia poszczególnych kursów.

Oczywiście powyższe zmiany na tych dwóch liniach spowodują zwiększenie kosztów z 25.636,00zł miesięcznie do 49.488,00zł. Są to wymagania ZTM i gmina musi podpisać Porozumienie z Miastem St. Warszawa. Należy się mieszkańcom informacja, że ZTM Warszawa zamierza od 2008 roku podnieść stawkę za tzw. 1 wozokilometr z 6,03 zł na 6,54 zł. Rozszerzenie usług ZTM i wzrost stawki za wozokilometr zwiększy znacznie koszty utrzymania przez Gminę komunikacji publicznej realizowanej w porozumieniu z Miastem St. Warszawa z kwoty 331.118,00zł w 2007 r. do kwoty 639.325,56zł w 2008r. Trzeba dodać na marginesie, że wyniku przetargu na dowóz dzieci do szkół, Gmina opłaca koszty tej usługi transportowej w wysokości ok. 400 tys. rocznie. Razem z dopłatą do ZTM daje to kwotę 900 tys. rocznie przeznaczoną na rozwiązanie problemów transportowych w naszej gminie.

Skomplikowała się natomiast sytuacja w kwestii uruchomienia linii do Duchnowa. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich odmówił wykonania docelowych przystanków w postaci tzw. „półperonów” ZTM zaakceptował takie rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej. Właściciel drogi 721 zaakceptował jedynie przystanki składające się z zatok, peronów oraz wiat przystankowych. W związku z tym Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z inicjatywą porozumienia na podstawie którego wykonamy projekty budowlane i projekt zmiany organizacji ruchu. Jednocześnie wystąpiliśmy do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury w UM z wnioskiem o wyrażenie zgody na tymczasową zmianę organizacji ruchu i zezwolenie na uruchomienie komunikacji na przystankach tymczasowych do czasu wykonania zatok. Liczymy, że ZTM przystanie na naszą propozycję wyjścia z sytuacji i wyrazi zgodę na przystąpienie do wykonania usług na trasie do Duchnowa bez wymaganych, ustalonych wcześniej „półperonów” jako rozwiązanie tymczasowe.

W ramach prac projektowanych drogi osiedlowej w Radiówku została doprojektowana pętla autobusowa dla linii ZTM. Prace projektowe planuje się zakończyć w połowie grudnia. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Otwocku rozpocznie się proces realizacji inwestycji uwzględniający pętlę dla linii 722. Po wybudowaniu pętli dla autobusów według wymagań ZTM linia 722 będzie przedłużona do Radiówka.

źródło: wiazowna.pl

Share