Nowe stawki za śmieci i konieczność złożenia nowej deklaracji

Share

Jak informuje UG w Wiązownie, z dniem 30 kwietnia 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Odbiór transport i zagospodarowanie  odpadów z terenu gminy Wiązowna” na następne 2 lata. Najtańszą ofertę w kwocie 3 221 111,90 zł złożyła firma PPHU Lekaro z Woli Duckiej. Dotychczas zaplanowane środki w budżecie Gminy Wiązowna na zakup usługi okazały się niewystarczające co spowodowało konieczność zwiększenia dla mieszkańców stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z Uchwałą Nr 43.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustalono:

– za odpady gromadzone w sposób selektywny – 11 zł miesięcznie od każdego mieszkańca; w tym dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci, stawka wynosi 9 zł miesięcznie od osoby; dla osób zamieszkujących samotnie daną nieruchomość, po ukończeniu przez nich 75 roku życia 9 zł miesięcznie od osoby;

– za odpady gromadzone w sposób nieselektywny27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Ponieważ wprowadzenie nowych stawek oznacza zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami konieczne jest złożenie nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości,  w terminie 14 dni począwszy od 1 lipca 2014 roku.

źródło: wiazowna.pl

Share