Nowe pomysły, nowe rozwiązania

Share

W dniu 8 lutego 2007 r. wójt Marek Jędrzejczak wziął udział w konferencji na temat komunikacji publicznej gmin wokół aglomeracji warszawskiej w powiązaniu z systemem komunikacyjnym stolicy.
W spotkaniu wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin podwarszawskich oraz prezes ZTM pan Leszek Ruta. Omawiano możliwości rozwoju komunikacji w kontekście wspólnego ubiegania się o fundusze pomocowe. Ustalono, że koordynatorem działań grupy gmin położonych na południowy wschód od Warszawy, będzie burmistrz Józefowa. Omówiono wstępnie pomysł wprowadzenia na terenie aglomeracji warszawskiej wspólnego biletu na środki transportu (autobusy,pociągi, SKM). ZTM ma przedstawić w najbliższym czasie projekt współfinansowania przez gminy podwarszawskie realizacji tego pomysłu.
Firma OLPEX-P znana jako Wilga Bus otrzymała zgodę od Wójta na wprowadzenia kursów na linii Rzakta-Otwock-Rzakta 12 stycznia 2007 roku. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń ze Starostwa Powiatowego w Otwocku, przewoźnik uruchomi komunikację.
Przy okazji dementujemy informację rozpowszechnianą przez osoby nieżyczliwe obecnym władzom, o planowanej likwidacji linii 720 bądź likwidacji kursów do Glinianki. Mamy w budżecie przeznaczone 320 tyś. zł. na finansowanie tej linii. Wiążą nas wzajemne umowy z ZTM i dopóki strony wywiązują się ze swoich zobowiązań nie ma mowy o likwidacji lub zawieszeniu funkcjonujących kursów.

mgr Janusz Budny
Kierownik Referatu

źródło: wiazowna.pl

Share