Nowa koncepcja funkcjonowania Domu Społecznego w Radiówku

Share

Budynek w RadiówkuTak często bywa, że jedni coś niszczą, nie wiedzieć dlaczego, by potem inni zmuszeni byli to naprawiać. Tak też się stało z tzw. Domem Społecznym, który bardzo długo służył mieszkańcom Radiówka, ale i nie tylko. Przez wiele lat mieściła się w nim szkoła podstawowa, do której uczęszczały dzieci z Gródka i Żanęcina. Potem miało tu siedzibę pierwsze w gminie przedszkole. Niestety w 1999 roku, przedszkole przeniesiono do Pęclina, budynek pomimo sprzeciwu mieszkańców sprzedano, a uzyskane pieniądze skonsumowano. O tego czasu obiekt powoli popadał w ruinę i łamał serce tym, którzy pamiętali jego lata świetności. Doszło do tego, że stał się wręcz niebezpieczny dla otoczenia. Wiele osób dosyć długo próbowało zainteresować Domem Społecznym ludzi, którzy by pomogli pozbyć się tej wstydliwej wizytówki.
Na szczęście po kilku latach, dzięki staraniom i determinacji sporej grupy ludzi dobrej woli udało się zainteresować sprawą Panią Małgorzatę Żak – Solorz. Jako mieszkanka naszej gminy i prezes Fundacji Polsat, postanowiła odkupić budynek od Telewizji Polsat, wyremontować i przeznaczyć na cele społeczne, przekazując go w użytkowanie gminie. Natychmiast narodziła się wspólna koncepcja utworzenia w Radiówku Domu Społecznego, w którym Stowarzyszenie „Jesteśmy” będzie mieć swoją siedzibę i poprowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Powstanie tu Środowiskowy Dom Samopomocy oraz ulokuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Znajdą tu wsparcie rodziny dysfunkcyjne, dotknięte problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie, osoby starsze i zagrożone wykluczeniem społecznym. Będzie tu miejsce również na świetlicę i klub dla wszystkich mieszkańców Radiówka
W wyniku porozumienia został podpisany list intencyjny, w którym fundatorka zobowiązuje się wyremontować budynek i przekazać gminie. Gmina ze swej strony zobowiązana była zlecić opracowanie koncepcji funkcjonowania Domu, ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych jednostek organizacyjnych w przyszłości tu funkcjonujących. Koncepcja została opracowana i zaakceptowana. W dalszej kolejności będzie wykony projekt rozmieszczenia pomieszczeń i inwentaryzacja budynku, by oszacować koszty, zawrzeć umowę i przystąpić do remontu, w szybkim tempie przywracając obiektowi funkcje społeczne.
W celu czuwania nad całością, w przyszłości koordynowanie i kierowanie działalnością Domu Społecznego, Wójt Marek Jędrzejczak powołał pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów społecznych Panią Jolantę Bogucką. Jeżeli projekt się powiedzie, to w Radiówku w 2008 roku powstanie prawdopodobnie jedyny taki obiekt w województwie mazowieckim i jeden z kilku w całym kraju, który by w jednym miejscu skupiał i realizował tak wiele funkcji społecznych. To bardzo ważne dla naszej społeczności lokalnej przedsięwzięcie, bo skierowane głównie do tych najsłabszych i pokrzywdzonych, tych najbardziej potrzebujących pomocy. Trzymajmy kciuki za wszystkich biorących udział w tym przedsięwzięciu.

J. Budny

źródło: wiazowna.pl

Share